Opad hydrologiczny; opad co to jest
Co to jest Opad hydrologiczny; opad rzeczywisty. Wyjaśnienie rzeczywisty Rozmiar rzeczywista opadu.

Czy przydatne?

Co to jest Opad hydrologiczny; opad rzeczywisty

Opad hydrologiczny; opad rzeczywisty
Rozmiar rzeczywista opadu albo przynajmniej skorygowana o błąd pomiaru (→ opad skorygowany). Uwzględnia osad atmosferyczny, opad poziomy. Ocenia się, iż warstwa o.h. jest w Polsce o około 15-20% większa od → opadu klimatologicznego. O.h. bywa coraz częściej wprowadzany do bilansu wodnego. Jego
rozmiar ma spore znaczenie w ocenie zasilania wód podziemnych.[AK].

Czym jest Opad hydrologiczny; opad znaczenie w Słownik definicje O