Opad mokry co to jest
Co to jest Opad mokry. Wyjaśnienie w formie płynnej, raczej deszczu. Niekiedy definicją tym.

Czy przydatne?

Co to jest Mokry Opad

Definicja OPAD MOKRY: Opad mokry
Opad atmosferyczny w formie płynnej, raczej deszczu. Niekiedy definicją tym obejmuje się także stałe produkty kondensacji pary wodnej (śnieg, grad), mogące po stopnieniu zasilać wody podziemne. Definicja regularnie stosowane jako przeciwstawne opadom pyłowym. → Woda deszczowa.[AM].

Słownik Ogólna Ilość Substancji Stałych; (Występujących W Wodzie):
Znaczenie substancji stałych; (występujących w wodzie) Suma substancji stałych rozpuszczonych i zawieszonych występujących w wodzie. Wyrażana w mg/dm3 wody (ryc. 113). → Substancje stałe rozpuszczone, → opad mokry.
Słownik Obszar Poboru Wód Podziemnych:
Znaczenie Region poboru wód podziemnych Region przylegający bezpośrednio do studni albo źródła, obejmujący również techniczne wyposażenie i obiekty wykorzystywane do eksploatacji wody.[AS opad mokry.
Słownik Opadomierz; Deszczomierz, Ombrometr:
Znaczenie deszczomierz, ombrometr Przyrząd do pomiaru opadu atmosferycznego w formie ciekłej (deszcz) i stałej (śnieg, krupy). W Polsce stosuje się o. Hellmanna o pow. chwytnej 200 cm2 Standardowa wysokość opad mokry.
Słownik Ośrodek Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Utwory skalne wspólnie z pustkami (przestrzenią hydrogeologiczną), ośrodek stały, obiekt →środowiska hydrogeologicznego. O.h. może się charakteryzować przestrzenią opad mokry.
Słownik Odpływ Ścieków:
Znaczenie Definicja dotyczy najczęściej ścieków oczyszczonych (podczyszczonych) odprowadzanych z oczyszczalni ścieków. Niewłaściwie przeprowadzany o.ś. stanowi zagrożenie dla jakości wód podziemnych. → Ściek opad mokry.

Czym jest Opad mokry znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: