Opad skorygowany co to jest
Co to jest Opad skorygowany. Wyjaśnienie opadów atmosferycznych zwiększony o sumę strat.

Czy przydatne?

Co to jest Skorygowany Opad

Opad skorygowany
→ Parametr opadów atmosferycznych zwiększony o sumę strat wynikających z błędów systematycznych pomiarów: oddziaływania prędkości wiatru (poprawka aerodynamiczna), zwilżania zbiornika i powierzchni recepcyjnej deszczomierza, wyparowania części wody opadowej z deszczomierza (→opadomierz). Średnia roczna wartość tych strat wg różnych autorów kształtuje się w wysokości 20% w relacji do standardowych danych IMiGW (→ parametr opadów atmosferycznych). Rozkład wielkości strat w skali roku jest zróżnicowany (ryc. 73). → Opad hydrologiczny, → Wysokość opadu.[TB i DM] Ryc. 73. Porównanie parametru opadu i opadu skorygowanego (wg danych Jaworskiego, 1979)1 – opad skorygowany, 2 – opad przy powierzchni gruntu, 3 – parametr opadu.

Czym jest Opad skorygowany znaczenie w Słownik definicje O