Opad skorygowany co to jest
Co to jest Opad skorygowany. Wyjaśnienie opadów atmosferycznych zwiększony o sumę strat.

Czy przydatne?

Co to jest Skorygowany Opad

Definicja OPAD SKORYGOWANY: Opad skorygowany
→ Parametr opadów atmosferycznych zwiększony o sumę strat wynikających z błędów systematycznych pomiarów: oddziaływania prędkości wiatru (poprawka aerodynamiczna), zwilżania zbiornika i powierzchni recepcyjnej deszczomierza, wyparowania części wody opadowej z deszczomierza (→opadomierz). Średnia roczna wartość tych strat wg różnych autorów kształtuje się w wysokości 20% w relacji do standardowych danych IMiGW (→ parametr opadów atmosferycznych). Rozkład wielkości strat w skali roku jest zróżnicowany (ryc. 73). → Opad hydrologiczny, → Wysokość opadu.[TB i DM] Ryc. 73. Porównanie parametru opadu i opadu skorygowanego (wg danych Jaworskiego, 1979)1 – opad skorygowany, 2 – opad przy powierzchni gruntu, 3 – parametr opadu.

Słownik Odtwarzalność (Pomiaru):
Znaczenie pomiaru) Stopień zgodności wyników pomiarów tej samej wielkości, w razie gdy poszczególne pomiary są realizowane wieloma sposobami, poprzez różne osoby, w różnych laboratoriach, w dość sporych opad skorygowany.
Słownik Odciek:
Znaczenie Zanieczyszczone wody wypływające albo przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowisk komunalnych, przemysłowych i tym podobne W razie odpadów stałych odcieki powstają raczej wskutek opad skorygowany.
Słownik Odwadnianie Kopalni:
Znaczenie Zespół przedsięwzięć powodujących drenaż → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska kopalni, usunięcie wód dopływających do wyrobisk w czasie ich wykonywania i eksploatacji i odprowadzanie opad skorygowany.
Słownik Odpływ H, Q:
Znaczenie wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego w jego fazie kontynentalnej (ryc. 65, 66). → Ruch wody podziemnej.[AK] Ryc. 65 opad skorygowany.
Słownik Oczyszczanie Wód; Dekontaminacja, Uzdatnianie Wód:
Znaczenie dekontaminacja, uzdatnianie wód Mechanizm albo zespół mechanizmów fizycznych, chemicznych i biologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) poprzez usuwanie opad skorygowany.

Czym jest Opad skorygowany znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: