Opad skorygowany co to jest
Co to jest OPAD SKORYGOWANY. Wyjaśnienie opadów atmosferycznych zwiększony o sumę strat.

Czy przydatne?

Co to jest Skorygowany Opad

Definicja OPAD SKORYGOWANY: Opad skorygowany
→ Parametr opadów atmosferycznych zwiększony o sumę strat wynikających z błędów systematycznych pomiarów: oddziaływania prędkości wiatru (poprawka aerodynamiczna), zwilżania zbiornika i powierzchni recepcyjnej deszczomierza, wyparowania części wody opadowej z deszczomierza (→opadomierz). Średnia roczna wartość tych strat wg różnych autorów kształtuje się w wysokości 20% w relacji do standardowych danych IMiGW (→ parametr opadów atmosferycznych). Rozkład wielkości strat w skali roku jest zróżnicowany (ryc. 73). → Opad hydrologiczny, → Wysokość opadu.[TB i DM] Ryc. 73. Porównanie parametru opadu i opadu skorygowanego (wg danych Jaworskiego, 1979)1 – opad skorygowany, 2 – opad przy powierzchni gruntu, 3 – parametr opadu.

Słownik Otwór Z Filtrem Wbijanym; Filtr Wbijany:
Znaczenie wbijanym; filtr wbijany Rodzaj otworu odwadniającego realizowany sposobem wbijania w górotwór (przewidziany do odwodnienia) rury stalowej perforowanej. Długości filtru wbijanego są rzędu kilku metrów opad skorygowany co to jest.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Otwór wiertniczy zaprojektowany albo wykonany w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych. Ukończony otwór wiertniczy, przygotowany do eksploatacji, obserwacji i tym podobne, jest opad skorygowany definicja.
Słownik Obsypka:
Znaczenie materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a ścianą otworu (piaski, żwirki, żwiry odpowiedniej granulacji jako obiekt filtrujący). O. powinna być tak dobrana, aby opad skorygowany co znaczy.
Słownik Obszar Zasobowy (Ujęcia Wód Podziemnych):
Znaczenie ujęcia wód podziemnych) Region w obrębie → zbiornika wód podziemnych (→ struktury hydrogeologicznej) określony zasięgiem spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie którego formuje się zasadnicza opad skorygowany słownik.
Słownik Odwadnianie (Kopalniane, Budowlane, Rolnicze):
Znaczenie kopalniane, budowlane, rolnicze) Czynności powiązane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, na przykład w celu udostępnienia złoża, osuszenia wykopów fundamentowych, poprawienia warunków opad skorygowany znaczenie.

Czym jest Opad skorygowany znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: