Opad skorygowany co to jest
Co to jest OPAD SKORYGOWANY. Wyjaśnienie opadów atmosferycznych zwiększony o sumę strat.

Czy przydatne?

Co to jest Skorygowany Opad

Definicja OPAD SKORYGOWANY: Opad skorygowany
→ Parametr opadów atmosferycznych zwiększony o sumę strat wynikających z błędów systematycznych pomiarów: oddziaływania prędkości wiatru (poprawka aerodynamiczna), zwilżania zbiornika i powierzchni recepcyjnej deszczomierza, wyparowania części wody opadowej z deszczomierza (→opadomierz). Średnia roczna wartość tych strat wg różnych autorów kształtuje się w wysokości 20% w relacji do standardowych danych IMiGW (→ parametr opadów atmosferycznych). Rozkład wielkości strat w skali roku jest zróżnicowany (ryc. 73). → Opad hydrologiczny, → Wysokość opadu.[TB i DM] Ryc. 73. Porównanie parametru opadu i opadu skorygowanego (wg danych Jaworskiego, 1979)1 – opad skorygowany, 2 – opad przy powierzchni gruntu, 3 – parametr opadu.

Słownik Odwadnianie Otwarte; Odwadnianie Grawitacyjne:
Znaczenie odwadnianie grawitacyjne Odwadnianie kopalni polegające na grawitacyjnym odprowadzaniu napływających wód dzięki sztolni i otwartych rowów poza region górotworu rozciętego wyrobiskami. Służące w opad skorygowany co znaczy.
Słownik Odbudowa Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Odtworzenie naturalnego (pierwotnego) stanu ilości i jakości wód podziemnych w jednostce hydrogeologicznej, jest to takiego, jaki istniał przed rozpoczęciem ich eksploatacji. O.z.w.p opad skorygowany krzyżówka.
Słownik Obszar (Strefa) Zasilania Wód Podziemnych; Strefa Infiltracji:
Znaczenie zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji Region, na którym → opady atmosferyczne albo wody powierzchniowe (również sztucznie magazynowane) przenikają bezpośrednio albo pośrednio (poprzez utwory opad skorygowany co to jest.
Słownik Odpływ H, Q:
Znaczenie wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego w jego fazie kontynentalnej (ryc. 65, 66). → Ruch wody podziemnej.[AK] Ryc. 65 opad skorygowany słownik.
Słownik Opad Skuteczny (W Sensie Hydrogeologicznym); Opad Graniczny:
Znaczenie sensie hydrogeologicznym); opad graniczny Opad atmosferyczny, który efektywnie zasilił zbiornik wód podziemnych drenowany poprzez źródło i wpłynął na przerwanie krzywej opadania wydatku źródła. O opad skorygowany czym jest.

Czym jest Opad skorygowany znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: