Opadomierz; deszczomierz co to jest
Co to jest Opadomierz; deszczomierz, ombrometr. Wyjaśnienie ombrometr Przyrząd do pomiaru opadu.

Czy przydatne?

Co to jest Ombrometr Deszczomierz Opadomierz

Definicja OPADOMIERZ; DESZCZOMIERZ, OMBROMETR: Opadomierz; deszczomierz, ombrometr
Przyrząd do pomiaru opadu atmosferycznego w formie ciekłej (deszcz) i stałej (śnieg, krupy). W Polsce stosuje się o. Hellmanna o pow. chwytnej 200 cm2 Standardowa wysokość ustawienia 1 m nad powierzchnią terenu. Odległość od otaczających drzew i zabudowań powinna być podwójnie większa od ich wysokości. Dzięki o. określa się rozmiar → opadu klimatologicznego. → Totalizator.[AK].

Słownik Odpływ Podziemny Okresowy:
Znaczenie okresowy O.p.o., przebiegający w górnej strefie saturacji na granicy strefy aeracji, ma charakter krótkookresowy, a przebiegający w środkowej strefie saturacji ma charakter długotrwały i zanika tylko opadomierz; deszczomierz, ombrometr.
Słownik Odpływ H, Q:
Znaczenie wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego w jego fazie kontynentalnej (ryc. 65, 66). → Ruch wody podziemnej.[AK] Ryc. 65 opadomierz; deszczomierz, ombrometr.
Słownik Odwadnianie Kopalni:
Znaczenie Zespół przedsięwzięć powodujących drenaż → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska kopalni, usunięcie wód dopływających do wyrobisk w czasie ich wykonywania i eksploatacji i odprowadzanie opadomierz; deszczomierz, ombrometr.
Słownik Oporność Filtracyjna Koryta ΔL:
Znaczenie filtracyjna koryta ΔL Dodatkowa oporność filtracyjna w strefie przykorytowej cieków, spowodowana → kolmatacją, niezupełnością koryta i tym podobne, wyrażana równoważnym wydłużeniem strumienia (o opadomierz; deszczomierz, ombrometr.
Słownik Obszar Górniczy:
Znaczenie Przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest upoważniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją. Spośród wód podziemnych kopalinami są → solanki, → wody lecznicze i → wody termalne, określone opadomierz; deszczomierz, ombrometr.

Czym jest Opadomierz; deszczomierz znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: