Operat wodnoprawny co to jest
Co to jest Operat wodnoprawny. Wyjaśnienie sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący.

Czy przydatne?

Co to jest Wodnoprawny Operat

Operat wodnoprawny
Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący podstawę prawną do wydania → pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli projekt urządzeń wodnych odpowiada wymaganiom o.w., może być także fundamentem do wydania pozwolenia wodnoprawnego. W odniesieniu do wód podziemnych operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód (→ korzystanie z wód szczególne) , może być zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną, zawierającą określenie zasobów tych wód, albo opracowaniem, gdzie są zawarte wyniki badań geologicznych podane w dokumentacji.[ASd].

Czym jest Operat wodnoprawny znaczenie w Słownik definicje O