Operat wodnoprawny co to jest
Co to jest Operat wodnoprawny. Wyjaśnienie sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący.

Czy przydatne?

Co to jest Wodnoprawny Operat

Definicja OPERAT WODNOPRAWNY: Operat wodnoprawny
Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący podstawę prawną do wydania → pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli projekt urządzeń wodnych odpowiada wymaganiom o.w., może być także fundamentem do wydania pozwolenia wodnoprawnego. W odniesieniu do wód podziemnych operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód (→ korzystanie z wód szczególne) , może być zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną, zawierającą określenie zasobów tych wód, albo opracowaniem, gdzie są zawarte wyniki badań geologicznych podane w dokumentacji.[ASd].

Słownik Odpływ Podziemny Aluwialny:
Znaczenie aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki operat wodnoprawny.
Słownik Odciek:
Znaczenie Zanieczyszczone wody wypływające albo przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowisk komunalnych, przemysłowych i tym podobne W razie odpadów stałych odcieki powstają raczej wskutek operat wodnoprawny.
Słownik Oporność Filtracyjna Φ; Oporność Strumienia:
Znaczenie filtracyjna φ; oporność strumienia 1. Odwrotność przewodności T wyrażająca wysokość spadku naporu na jednostkowe natężenie równoległego, jednorodnego strumienia wody podziemnej: φ = ΔH/Q = 1/T Wymiar operat wodnoprawny.
Słownik Ośrodek O Podwójnej (Złożonej) Porowatości; Ośrodek Szczelinowo-Porowy:
Znaczenie złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły o znacznej anizotropii, gdzie woda przemieszcza się raczej w szczelinach i w obrębie operat wodnoprawny.
Słownik Obszar Źródliskowy:
Znaczenie Region stopniowego tworzenia się cieku głównego albo jego dopływu, gdzie woda podziemna wydostaje się na powierzchnię terenu i ujawnia w formie → podmokłości, →wycieków, rzadziej źródeł. Zespół operat wodnoprawny.

Czym jest Operat wodnoprawny znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: