Opór filtracyjny co to jest
Co to jest Opór filtracyjny. Wyjaśnienie poprzez który filtruje ciecz. W razie filtracji wody.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracyjny Opór

Definicja OPÓR FILTRACYJNY: Opór filtracyjny
Opór ośrodka, poprzez który filtruje ciecz. W razie filtracji wody podziemnej opór filtracyjny wyraża się wzorem: gdzie: Φ – opór filtracyjny [TL-–2], l – długość drogi filtracji [L], a – powierzchnia poprzecznego przekroju strumienia filtracji [L2], k – współczynnik filtracji [LT–1]. Wymiar: [TL –2].Jednostki: s/m2, h/m2.[MR].

Słownik Otwory W Odwadnianiu Kopalń:
Znaczenie odwadnianiu kopalń Otwory wiertnicze wykonane z powierzchni terenu albo z wyrobiska górniczego, wykorzystywane do drenażu → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska albo obniżenia w nim → opór filtracyjny.
Słownik Obszar Depresyjny (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Region, w obrębie którego zostało obniżone zwierciadło wody podziemnej albo ciśnienie piezometryczne (w razie → zwierciadła napiętego) w konsekwencji eksploatacji albo naturalnego opór filtracyjny.
Słownik Ośrodek Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Utwory skalne wspólnie z pustkami (przestrzenią hydrogeologiczną), ośrodek stały, obiekt →środowiska hydrogeologicznego. O.h. może się charakteryzować przestrzenią opór filtracyjny.
Słownik Obszar Źródliskowy:
Znaczenie Region stopniowego tworzenia się cieku głównego albo jego dopływu, gdzie woda podziemna wydostaje się na powierzchnię terenu i ujawnia w formie → podmokłości, →wycieków, rzadziej źródeł. Zespół opór filtracyjny.
Słownik Obszar (Strefa) Zasilania Wód Podziemnych; Strefa Infiltracji:
Znaczenie zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji Region, na którym → opady atmosferyczne albo wody powierzchniowe (również sztucznie magazynowane) przenikają bezpośrednio albo pośrednio (poprzez utwory opór filtracyjny.

Czym jest Opór filtracyjny znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: