Oporność czasowa co to jest
Co to jest Oporność czasowa. Wyjaśnienie symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w.

Czy przydatne?

Co to jest Czasowa Oporność

Definicja OPORNOŚĆ CZASOWA: Oporność czasowa
Oporność symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w modelu jest proporcjonalna do → kroku czasowego Δt iodwrotnie proporcjonalna do pojemności hydraulicznej S (→ pojemność wodna) → bloku obliczeniowego: gdzie: Rt – oporność czasowa [TL--2], αR – współczynnik skali oporności modelu [1]. Wymiar: [TL-2] .Jednostki: s/m2, h/m2.[MR].

Słownik Odpływ Podziemny Jednostkowy; Moduł (Wskaźnik) Odpływu Podziemnego Q:
Znaczenie jednostkowy; moduł (parametr) odpływu podziemnego q Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego), zlewni. Jest wyrażany w jednostkach oporność czasowa.
Słownik Odnawialność Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Warunki uzupełniania zasobów wód podziemnych określonego zbiornika drogą naturalnej → infiltracji w miejsce ich ubytku w konsekwencji drenażu naturalnego i sztucznego. Stopień o.w.p oporność czasowa.
Słownik Otwór Wyprzedzający; Przedwiert:
Znaczenie przedwiert Otwór wiertniczy realizowany z przodka albo ociosu drążonego wyrobiska chodnikowego w kierunku postępu przodka albo w kierunku domniemanego źródła zagrożenia wodnego. O.w. są wiercone oporność czasowa.
Słownik Otwór Z Filtrem Wbijanym; Filtr Wbijany:
Znaczenie wbijanym; filtr wbijany Rodzaj otworu odwadniającego realizowany sposobem wbijania w górotwór (przewidziany do odwodnienia) rury stalowej perforowanej. Długości filtru wbijanego są rzędu kilku metrów oporność czasowa.
Słownik Operator Różnicowy:
Znaczenie Iloraz różnicowy aproksymujący operator różniczkowy. Dla pierwszej pochodnej rozróżnia się:– iloraz różnicowy przedni– iloraz różnicowy wsteczny– iloraz różnicowy centralny Dla drugiej pochodnej oporność czasowa.

Czym jest Oporność czasowa znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: