Oporność czasowa co to jest
Co to jest Oporność czasowa. Wyjaśnienie symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w.

Czy przydatne?

Co to jest Czasowa Oporność

Oporność czasowa
Oporność symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w modelu jest proporcjonalna do → kroku czasowego Δt iodwrotnie proporcjonalna do pojemności hydraulicznej S (→ pojemność wodna) → bloku obliczeniowego: gdzie: Rt – oporność czasowa [TL--2], αR – współczynnik skali oporności modelu [1]. Wymiar: [TL-2] .Jednostki: s/m2, h/m2.[MR].

Czym jest Oporność czasowa znaczenie w Słownik definicje O