Oporność czasowa co to jest
Co to jest Oporność czasowa. Wyjaśnienie symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w.

Czy przydatne?

Co to jest Czasowa Oporność

Definicja OPORNOŚĆ CZASOWA: Oporność czasowa
Oporność symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w modelu jest proporcjonalna do → kroku czasowego Δt iodwrotnie proporcjonalna do pojemności hydraulicznej S (→ pojemność wodna) → bloku obliczeniowego: gdzie: Rt – oporność czasowa [TL--2], αR – współczynnik skali oporności modelu [1]. Wymiar: [TL-2] .Jednostki: s/m2, h/m2.[MR].

Słownik Otwór Przelewowy:
Znaczenie Rodzaj otworu odwadniającego wykonywanego z powierzchni terenu albo z górniczego wyrobiska podziemnego w celu obniżenia →ciśnienia hydrostatycznego w → wodonoścu występującym w spągowej w relacji do oporność czasowa.
Słownik Objaśnienia Symboli:
Znaczenie Objaśnienia symboli >Debye'a-Huckela równanie.[JD oporność czasowa.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości oporność czasowa.
Słownik Odpływ Podziemny Jednostkowy; Moduł (Wskaźnik) Odpływu Podziemnego Q:
Znaczenie jednostkowy; moduł (parametr) odpływu podziemnego q Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego), zlewni. Jest wyrażany w jednostkach oporność czasowa.
Słownik Ognisko Zanieczyszczenia Wód Podziemnych:
Znaczenie zanieczyszczenia wód podziemnych Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w oporność czasowa.

Czym jest Oporność czasowa znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: