Oporność czasowa co to jest
Co to jest Oporność czasowa. Wyjaśnienie symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w.

Czy przydatne?

Co to jest Czasowa Oporność

Definicja OPORNOŚĆ CZASOWA: Oporność czasowa
Oporność symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w modelu jest proporcjonalna do → kroku czasowego Δt iodwrotnie proporcjonalna do pojemności hydraulicznej S (→ pojemność wodna) → bloku obliczeniowego: gdzie: Rt – oporność czasowa [TL--2], αR – współczynnik skali oporności modelu [1]. Wymiar: [TL-2] .Jednostki: s/m2, h/m2.[MR].

Słownik Odpływ Ścieków:
Znaczenie Definicja dotyczy najczęściej ścieków oczyszczonych (podczyszczonych) odprowadzanych z oczyszczalni ścieków. Niewłaściwie przeprowadzany o.ś. stanowi zagrożenie dla jakości wód podziemnych. → Ściek oporność czasowa.
Słownik Odżelazianie (Wód Podziemnych):
Znaczenie podziemnych) Mechanizm technologiczny → uzdatniania wody opierający na usuwaniu z wody związków żelaza (najczęściej strącając Fe3+). Przeprowadzany zarówno w małej skali (zastosowanie małych oporność czasowa.
Słownik Odwadnianie (Kopalniane, Budowlane, Rolnicze):
Znaczenie kopalniane, budowlane, rolnicze) Czynności powiązane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, na przykład w celu udostępnienia złoża, osuszenia wykopów fundamentowych, poprawienia warunków oporność czasowa.
Słownik Opad Mokry:
Znaczenie atmosferyczny w formie płynnej, raczej deszczu. Niekiedy definicją tym obejmuje się także stałe produkty kondensacji pary wodnej (śnieg, grad), mogące po stopnieniu zasilać wody podziemne. Definicja oporność czasowa.
Słownik Obszar Najwyższej Ochrony GZWP ONO:
Znaczenie ochrony GZWP ONO Obszary wymagające najwyższego stopnia ochrony, wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w GZWP. Zazwyczaj ONO obejmują obszary zasilania izolowanych zbiorników oporność czasowa.

Czym jest Oporność czasowa znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: