Oporność elektrolityczna co to jest
Co to jest Oporność elektrolityczna wody. Wyjaśnienie Oporność elektrolityczna wody > Przewodność.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Elektrolityczna Oporność

Definicja OPORNOŚĆ ELEKTROLITYCZNA WODY: Oporność elektrolityczna wody
> Przewodność elektrolityczna właściwa wody.[AM].

Słownik Ognisko Zanieczyszczenia Wód Podziemnych:
Znaczenie zanieczyszczenia wód podziemnych Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w oporność elektrolityczna wody.
Słownik Obszar Najwyższej Ochrony GZWP ONO:
Znaczenie ochrony GZWP ONO Obszary wymagające najwyższego stopnia ochrony, wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w GZWP. Zazwyczaj ONO obejmują obszary zasilania izolowanych zbiorników oporność elektrolityczna wody.
Słownik Odwadnianie Sposobem Górniczym:
Znaczenie górniczym Odwadnianie kopalni polegające na wykorzystywaniu podziemnych wyrobisk korytarzowych i otworów wierconych z nich w różnych kierunkach i o różnej długości w celu drenażu wód podziemnych z oporność elektrolityczna wody.
Słownik Organizmy Fekalne:
Znaczenie Ekipa organizmów, raczej bakterii aerobowych → warunki aerobowe) i częściowo anaerobowych (→ warunki anaerobowe), regularnie patogennych, charakterystycznych dla odchodów i odpadów fekalnych ludzi i oporność elektrolityczna wody.
Słownik Ochrona Środowiska:
Znaczenie podjęcie albo zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta bazuje zwłaszcza na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu oporność elektrolityczna wody.

Czym jest Oporność elektrolityczna wody znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: