Oporność filtracyjna koryta co to jest
Co to jest Oporność filtracyjna koryta ΔL. Wyjaśnienie ΔL Dodatkowa oporność filtracyjna w strefie.

Czy przydatne?

Co to jest Oporność filtracyjna koryta ΔL

Definicja OPORNOŚĆ FILTRACYJNA KORYTA ΔL: Oporność filtracyjna koryta ΔL
Dodatkowa oporność filtracyjna w strefie przykorytowej cieków, spowodowana → kolmatacją, niezupełnością koryta i tym podobne, wyrażana równoważnym wydłużeniem strumienia (o takiej → przewodności jak warstwa wodonośna znajdująca się w kontakcie z wodą cieku) o ΔL. Wyznacznik istotny w modelach płaskich dwuwymiarowych i wielowarstwowych (pseudoprzestrzennych). Wymiar: [L].Jednostki: m, km.[TM].

Słownik Osadnik (W Studni Wierconej):
Znaczenie wierconej) Dolny odcinek kolumny filtrowej bez otworów (nieperforowany), zamknięty u dołu, wykorzystywany do zbierania drobnego wymywanego materiału skalnego tak w czasie usprawniania studni oporność filtracyjna koryta δl.
Słownik Ochrona Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych oporność filtracyjna koryta δl.
Słownik Odpiaszczanie Studni:
Znaczenie Odpiaszczanie studni Zabieg mający na celu wydobycie ze studni (→ osadnika) drobnych części w ramach →pompowania oczyszczającego – przygotowania studni do eksploatacji. → Usprawnianie studni.[AK oporność filtracyjna koryta δl.
Słownik Odciek:
Znaczenie Zanieczyszczone wody wypływające albo przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowisk komunalnych, przemysłowych i tym podobne W razie odpadów stałych odcieki powstają raczej wskutek oporność filtracyjna koryta δl.
Słownik Ośrodek Szczelinowaty; Ośrodek Szczelinowy:
Znaczenie szczelinowaty; ośrodek szczelinowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły, gdzie woda raczej przemieszcza się w sieci otwartych szczelin (wykazujących mocną anizotropię) dzielących oporność filtracyjna koryta δl.

Czym jest Oporność filtracyjna koryta ΔL znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: