Oporność filtracyjna φ co to jest
Co to jest Oporność filtracyjna φ; oporność strumienia. Wyjaśnienie oporność strumienia 1.

Czy przydatne?

Co to jest Oporność filtracyjna φ; oporność strumienia

Definicja OPORNOŚĆ FILTRACYJNA Φ; OPORNOŚĆ STRUMIENIA: Oporność filtracyjna φ; oporność strumienia
1. Odwrotność przewodności T wyrażająca wysokość spadku naporu na jednostkowe natężenie równoległego, jednorodnego strumienia wody podziemnej: φ = ΔH/Q = 1/T Wymiar: [TL –2].Jednostki: s/m2, h/m2. 2. Nieraz rozumiana jako odwrotność przepuszczalności wyrażonej współczynnikiem filtracji, na przykład we Francji: 1/k. Wymiar: [TL –1].Jednostki: s/m, h/m.[TM].

Słownik Obszar Poboru Wód Podziemnych:
Znaczenie Region poboru wód podziemnych Region przylegający bezpośrednio do studni albo źródła, obejmujący również techniczne wyposażenie i obiekty wykorzystywane do eksploatacji wody.[AS oporność filtracyjna φ; oporność strumienia.
Słownik Odwadnianie Wykopu (Fundamentowego):
Znaczenie fundamentowego) Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również płytko pod jego dnem (ryc. 70). Stosuje się zarówno drenaż zakryty, jak i odkryty oporność filtracyjna φ; oporność strumienia.
Słownik Odpływ Podziemny Aluwialny:
Znaczenie aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki oporność filtracyjna φ; oporność strumienia.
Słownik Odwadnianie Otwarte; Odwadnianie Grawitacyjne:
Znaczenie odwadnianie grawitacyjne Odwadnianie kopalni polegające na grawitacyjnym odprowadzaniu napływających wód dzięki sztolni i otwartych rowów poza region górotworu rozciętego wyrobiskami. Służące w oporność filtracyjna φ; oporność strumienia.
Słownik Obieg Wody:
Znaczenie zamiana wody między atmo-, lito- i hydrosferą; słowo związku pomiędzy wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi. Składnikami (elementami) cyklu krążenia wody w przyrodzie są: parowanie oporność filtracyjna φ; oporność strumienia.

Czym jest Oporność filtracyjna φ znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: