Oporność strefy co to jest
Co to jest Oporność strefy przyfiltrowej. Wyjaśnienie O.s.p. jest spowodowana zmianami przewodności.

Czy przydatne?

Co to jest Przyfiltrowej Strefy Oporność

Definicja OPORNOŚĆ STREFY PRZYFILTROWEJ: Oporność strefy przyfiltrowej
O.s.p. jest spowodowana zmianami przewodności strefy przyfiltrowej, starzeniem się filtru, a nawet geometrią strumienia (studnia niezupełna) wody podziemnej. O.s.p. jest odpowiedzialna za → sukces przyścienny (zeskok zwierciadła wody na filtrze). Może być wyrażana zeskokiem zwierciadła, opornością bezwymiarową z uwzględnieniem promienia zastępczego studni i tym podobne Wymiar w zależności od metody wyrażania: [L], [1] albo [L–2T].[TM].

Słownik Osad Atmosferyczny; Opad Poziomy, O. Utajony:
Znaczenie opad poziomy, o. utajony Wytwór kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O.a. może mieć formę zarówno ciekłą (rosa, mgła rosząca), jak i stałą osad twardy oporność strefy przyfiltrowej.
Słownik Opróbowanie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Czynności powiązane z metodycznym pobieraniem → próbek wody, gazu albo utworów skalnych z punktu opróbowania hydrogeologicznego: źródła, wycieku i tym podobne W czasie opróbowania oporność strefy przyfiltrowej.
Słownik Opad Hydrologiczny; Opad Rzeczywisty:
Znaczenie opad rzeczywisty Rozmiar rzeczywista opadu albo przynajmniej skorygowana o błąd pomiaru (→ opad skorygowany). Uwzględnia osad atmosferyczny, opad poziomy. Ocenia się, iż warstwa o.h. jest w Polsce o oporność strefy przyfiltrowej.
Słownik Obszar Drenażu:
Znaczenie Region na powierzchni terenu albo pod ziemią, do którego spływają wody podziemne z utworów wodonośnych. O.d. są doliny rzeczne, zbiorniki wód podziemnych, zagłębienia bezodpływowe, morze, silnie oporność strefy przyfiltrowej.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości oporność strefy przyfiltrowej.

Czym jest Oporność strefy przyfiltrowej znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: