Oporność strefy co to jest
Co to jest Oporność strefy przyfiltrowej. Wyjaśnienie O.s.p. jest spowodowana zmianami przewodności.

Czy przydatne?

Co to jest Przyfiltrowej Strefy Oporność

Definicja OPORNOŚĆ STREFY PRZYFILTROWEJ: Oporność strefy przyfiltrowej
O.s.p. jest spowodowana zmianami przewodności strefy przyfiltrowej, starzeniem się filtru, a nawet geometrią strumienia (studnia niezupełna) wody podziemnej. O.s.p. jest odpowiedzialna za → sukces przyścienny (zeskok zwierciadła wody na filtrze). Może być wyrażana zeskokiem zwierciadła, opornością bezwymiarową z uwzględnieniem promienia zastępczego studni i tym podobne Wymiar w zależności od metody wyrażania: [L], [1] albo [L–2T].[TM].

Słownik Obszar Drenażu:
Znaczenie Region na powierzchni terenu albo pod ziemią, do którego spływają wody podziemne z utworów wodonośnych. O.d. są doliny rzeczne, zbiorniki wód podziemnych, zagłębienia bezodpływowe, morze, silnie oporność strefy przyfiltrowej.
Słownik Odporność Na Zanieczyszczenia:
Znaczenie zanieczyszczenia Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o możliwościach ich ochrony przed istniejącym albo potencjalnym oporność strefy przyfiltrowej.
Słownik Odpiaszczanie Studni:
Znaczenie Odpiaszczanie studni Zabieg mający na celu wydobycie ze studni (→ osadnika) drobnych części w ramach →pompowania oczyszczającego – przygotowania studni do eksploatacji. → Usprawnianie studni.[AK oporność strefy przyfiltrowej.
Słownik Odpływ H, Q:
Znaczenie wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego w jego fazie kontynentalnej (ryc. 65, 66). → Ruch wody podziemnej.[AK] Ryc. 65 oporność strefy przyfiltrowej.
Słownik Odpływ Podziemny Aluwialny:
Znaczenie aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki oporność strefy przyfiltrowej.

Czym jest Oporność strefy przyfiltrowej znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: