Opróbowanie hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Opróbowanie hydrogeologiczne. Wyjaśnienie Czynności powiązane z metodycznym pobieraniem.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Opróbowanie

Definicja OPRÓBOWANIE HYDROGEOLOGICZNE: Opróbowanie hydrogeologiczne
Czynności powiązane z metodycznym pobieraniem → próbek wody, gazu albo utworów skalnych z punktu opróbowania hydrogeologicznego: źródła, wycieku i tym podobne W czasie opróbowania wykonuje się także regularnie pomiary: głębokości zwierciadła wody, temperatury wody i powietrza, wybrane polowe oznaczenia właściwości wody.[AK].

Słownik Odwadnianie (Kopalniane, Budowlane, Rolnicze):
Znaczenie kopalniane, budowlane, rolnicze) Czynności powiązane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, na przykład w celu udostępnienia złoża, osuszenia wykopów fundamentowych, poprawienia warunków opróbowanie hydrogeologiczne.
Słownik Odporność Na Zanieczyszczenia:
Znaczenie zanieczyszczenia Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o możliwościach ich ochrony przed istniejącym albo potencjalnym opróbowanie hydrogeologiczne.
Słownik Odżelazianie (Wód Podziemnych):
Znaczenie podziemnych) Mechanizm technologiczny → uzdatniania wody opierający na usuwaniu z wody związków żelaza (najczęściej strącając Fe3+). Przeprowadzany zarówno w małej skali (zastosowanie małych opróbowanie hydrogeologiczne.
Słownik Oczyszczanie Wód; Dekontaminacja, Uzdatnianie Wód:
Znaczenie dekontaminacja, uzdatnianie wód Mechanizm albo zespół mechanizmów fizycznych, chemicznych i biologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) poprzez usuwanie opróbowanie hydrogeologiczne.
Słownik Operator Różnicowy:
Znaczenie Iloraz różnicowy aproksymujący operator różniczkowy. Dla pierwszej pochodnej rozróżnia się:– iloraz różnicowy przedni– iloraz różnicowy wsteczny– iloraz różnicowy centralny Dla drugiej pochodnej opróbowanie hydrogeologiczne.

Czym jest Opróbowanie hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: