Organizmy fekalne co to jest
Co to jest Organizmy fekalne. Wyjaśnienie organizmów, raczej bakterii aerobowych → warunki aerobowe.

Czy przydatne?

Co to jest Fekalne Organizmy

Definicja ORGANIZMY FEKALNE: Organizmy fekalne
Ekipa organizmów, raczej bakterii aerobowych → warunki aerobowe) i częściowo anaerobowych (→ warunki anaerobowe), regularnie patogennych, charakterystycznych dla odchodów i odpadów fekalnych ludzi i zwierząt. Najczęściej określanajest obecność → pałeczki okrężnicy Escherichia coli (E. coli). Definicja regularnie zawężane tylko do → bakterii ekipy coli. O.f. mogą być zanieczyszczeniem bakteriologicznym wód podziemnych. → Miano coli, → Indeks coli.[AM].

Słownik Operat Wodnoprawny:
Znaczenie Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący podstawę prawną do wydania → pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli projekt urządzeń wodnych odpowiada wymaganiom o.w., może być także organizmy fekalne.
Słownik Odpływ Podziemny Bazowy; Odpływ Podziemny Trwały:
Znaczenie bazowy; odpływ podziemny trwały Przebiega w dolnej strefie saturacji wód o zwierciadle swobodnym i w wodach wgłębnych naporowych, ma charakterstały, charakteryzuje się powolną zamianą wód.[AK organizmy fekalne.
Słownik Opad Obszarowy:
Znaczenie przywiązany do określonej powierzchni, którego rozmiar określa się na podstawie punktów pomiarowych (opad punktowy). Określenie wielkości o.o. ma ważne znaczenie dla wielu zagadnień organizmy fekalne.
Słownik Oczyszczanie Warstwy Wodonośnej; Dekontaminacja W. W.:
Znaczenie warstwy wodonośnej; dekontaminacja w. w. Mechanizm aktywnej ochrony wód podziemnych opierający na eliminacji stwierdzonego zanieczyszczenia zbiornika wód podziemnych. Można tu wyróżnić cztery organizmy fekalne.
Słownik Okno Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Przerwa w ciągłości utworów nieprzepuszczalnych rozdzielających utwory przepuszczalne. W najwyższym stopniu typowe o.h. są pochodzenia erozyjnego albo sedymentacyjnego (ryc. 71 organizmy fekalne.

Czym jest Organizmy fekalne znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: