Osad atmosferyczny; opad co to jest
Co to jest Osad atmosferyczny; opad poziomy, o. utajony. Wyjaśnienie poziomy, o. utajony Wytwór.

Czy przydatne?

Co to jest Osad atmosferyczny; opad poziomy, o. utajony

Definicja OSAD ATMOSFERYCZNY; OPAD POZIOMY, O. UTAJONY: Osad atmosferyczny; opad poziomy, o. utajony
Wytwór kondensacji pary wodnej i resublimacji na powierzchni ziemi albo na pokryciu terenu. O.a. może mieć formę zarówno ciekłą (rosa, mgła rosząca), jak i stałą osad twardy (szron, okiść, biała rosa, gołoledź). → Pkt. rosy, → Kondensacja pary wodnej.[AK].

Słownik Odwadnianie Obiektów Budowlanych:
Znaczenie obiektów budowlanych Odwadnianie podejmowane w celu ochrony obiektów budowlanych w czasie okresowego albo trwałego podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych (ryc. 69). → Spiętrzenie wód podziemnych osad atmosferyczny; opad poziomy, o. utajony.
Słownik Otwór Przelewowy:
Znaczenie Rodzaj otworu odwadniającego wykonywanego z powierzchni terenu albo z górniczego wyrobiska podziemnego w celu obniżenia →ciśnienia hydrostatycznego w → wodonoścu występującym w spągowej w relacji do osad atmosferyczny; opad poziomy, o. utajony.
Słownik Odpływ Podziemny Aluwialny:
Znaczenie aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki osad atmosferyczny; opad poziomy, o. utajony.
Słownik Obszar Depresyjny (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Region, w obrębie którego zostało obniżone zwierciadło wody podziemnej albo ciśnienie piezometryczne (w razie → zwierciadła napiętego) w konsekwencji eksploatacji albo naturalnego osad atmosferyczny; opad poziomy, o. utajony.
Słownik Ośrodek O Podwójnej (Złożonej) Porowatości; Ośrodek Szczelinowo-Porowy:
Znaczenie złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły o znacznej anizotropii, gdzie woda przemieszcza się raczej w szczelinach i w obrębie osad atmosferyczny; opad poziomy, o. utajony.

Czym jest Osad atmosferyczny; opad znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: