Osadnik (w studni wierconej co to jest
Co to jest Osadnik (w studni wierconej). Wyjaśnienie Dolny odcinek kolumny filtrowej bez otworów.

Czy przydatne?

Co to jest Osadnik (w studni wierconej)

Definicja OSADNIK (W STUDNI WIERCONEJ): Osadnik (w studni wierconej)
Dolny odcinek kolumny filtrowej bez otworów (nieperforowany), zamknięty u dołu, wykorzystywany do zbierania drobnego wymywanego materiału skalnego tak w czasie usprawniania studni, pompowania oczyszczającego, jak i w momencie eksploatacji. W → studni zupełnej o. umieszcza się poniżej spągu wodonośca. W skałach luźnych stosuje się wysokość o. około1-4 m, w skałach litych do 5 m. → Kolumna filtrowa studni.[AK].

Słownik Odpływ Podziemny Okresowy:
Znaczenie okresowy O.p.o., przebiegający w górnej strefie saturacji na granicy strefy aeracji, ma charakter krótkookresowy, a przebiegający w środkowej strefie saturacji ma charakter długotrwały i zanika tylko osadnik (w studni wierconej).
Słownik Opadanie Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie zwierciadła wód podziemnych Obniżający ruch zwierciadła wód podziemnych pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania, parowanie) i/albo sztucznych (→ pompowanie studni, → odwadnianie metodą osadnik (w studni wierconej).
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Badawczy; Otwór Hydrogeologiczny Rozpoznawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy Otwór hydrogeologiczny wykonany w celu szczegółowego rozpoznania warunków hydrogeologicznych, zasobności i jakości wód. Por. PN92/G osadnik (w studni wierconej).
Słownik Oporność Filtracyjna Φ; Oporność Strumienia:
Znaczenie filtracyjna φ; oporność strumienia 1. Odwrotność przewodności T wyrażająca wysokość spadku naporu na jednostkowe natężenie równoległego, jednorodnego strumienia wody podziemnej: φ = ΔH/Q = 1/T Wymiar osadnik (w studni wierconej).
Słownik Odpływ Podziemny Hg,Qg:
Znaczenie Qg Liczba wody podziemnej odpływającej z określonego obszaru w określonym czasie do cieku i zasilającej ten ciek albo zbiornik wód powierzchniowych. Składowa przepływu całkowitego rejestrowanego w osadnik (w studni wierconej).

Czym jest Osadnik (w studni wierconej znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: