Osiadanie terenu (wskutek co to jest
Co to jest Osiadanie terenu (wskutek pompowania wód podziemnych). Wyjaśnienie pompowania wód.

Czy przydatne?

Co to jest Osiadanie terenu (wskutek pompowania wód podziemnych)

Definicja OSIADANIE TERENU (WSKUTEK POMPOWANIA WÓD PODZIEMNYCH): Osiadanie terenu (w wyniku pompowania wód podziemnych)
Osiadanie terenu (powierzchni terenu) spowodowane poprzez pompowanie wód podziemnych na obszarze leja depresyjnego powstałego przez wzgląd na → eksploatacją wód podziemnych czy także → odwadnianiem (kopalnianym, budowlanym, rolniczym). O.t. może prowadzić do uszkodzenia budowli, do → zatopienia powierzchni terenu i powodować stworzenie → zalewisk. → Szkody hydrogeologiczne.[AK].

Słownik Obsypka:
Znaczenie materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a ścianą otworu (piaski, żwirki, żwiry odpowiedniej granulacji jako obiekt filtrujący). O. powinna być tak dobrana, aby osiadanie terenu (wskutek pompowania wód podziemnych).
Słownik Opad Obszarowy:
Znaczenie przywiązany do określonej powierzchni, którego rozmiar określa się na podstawie punktów pomiarowych (opad punktowy). Określenie wielkości o.o. ma ważne znaczenie dla wielu zagadnień osiadanie terenu (wskutek pompowania wód podziemnych).
Słownik Odtwarzalność (Pomiaru):
Znaczenie pomiaru) Stopień zgodności wyników pomiarów tej samej wielkości, w razie gdy poszczególne pomiary są realizowane wieloma sposobami, poprzez różne osoby, w różnych laboratoriach, w dość sporych osiadanie terenu (wskutek pompowania wód podziemnych).
Słownik Odwadnianie (Kopalniane, Budowlane, Rolnicze):
Znaczenie kopalniane, budowlane, rolnicze) Czynności powiązane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, na przykład w celu udostępnienia złoża, osuszenia wykopów fundamentowych, poprawienia warunków osiadanie terenu (wskutek pompowania wód podziemnych).
Słownik Oporność Czasowa:
Znaczenie Oporność symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w modelu jest proporcjonalna do → kroku czasowego Δt iodwrotnie proporcjonalna do pojemności hydraulicznej S (→ pojemność wodna) → osiadanie terenu (wskutek pompowania wód podziemnych).

Czym jest Osiadanie terenu (wskutek znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: