Ośrodek hydrogeologiczny co to jest
Co to jest Ośrodek hydrogeologiczny. Wyjaśnienie Utwory skalne wspólnie z pustkami (przestrzenią.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczny Ośrodek

Definicja OŚRODEK HYDROGEOLOGICZNY: Ośrodek hydrogeologiczny
Utwory skalne wspólnie z pustkami (przestrzenią hydrogeologiczną), ośrodek stały, obiekt →środowiska hydrogeologicznego. O.h. może się charakteryzować przestrzenią hydrogeologicznąprostą, a więc pojedynczą, i złożoną (podwójną, potrójną). W zależności od tego, która z nich odgrywa rolę w magazynowaniu i przewodzeniu wody podziemnej, wyróżnia się ośrodki: porowy, szczelinowo-porowy (albo porowo-szczelinowy) i krasowo-szczelinowo-porowy. W praktyce, gdy chodzi o ustalenie zasobów wód podziemnych, w razie niektórych rodzajów skał można mówić o ośrodku czysto porowym (skały luźne) ((albo czysto szczelinowym (wybrane odmiany skał osadowych węglanowych, takich jak: zbite wapienie i dolomity mikrytowe, marmury, (((albo skał magmowych i metamorficznych, gdzie w przestrzeni porowej praktycznie nie dzieje się przepływ wody). Jeżeli rozważa się problemy transportu masy (→ substancji zanieczyszczającej – polutanta, → znacznika), nie można pomijać przestrzeni porowej, do której dyfunduje dana substancja. W takich sytuacjach nie można mówić o ośrodku czysto szczelinowym. Zależnie od właściwości fizycznych wyróżniamy o.h. ciągłe i nieciągłe, od kierunkowości cech: izotropowe (o. porowy) i anizotropowe (o. szczelinowy), homogeniczne (jednorodne) i heterogeniczne (niejednorodne), na przykład:– o.h. porowy (jednorodny, ciągły, izotropowy ((((albo anizotropowy), – o.h. szczelinowy (niejednorodny, nieciągły, anizotropowy), – o.h. krasowy, krasowo-szczelinowy (niejednorodny, nieciągły, anizotropowy). → Przestrzeń hydrogeologiczna, → Środowisko hydrogeologiczne.[AK].

Słownik Oporność Czasowa:
Znaczenie Oporność symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w modelu jest proporcjonalna do → kroku czasowego Δt iodwrotnie proporcjonalna do pojemności hydraulicznej S (→ pojemność wodna) → ośrodek hydrogeologiczny.
Słownik Otwór Próżniowy; Filtr Próżniowy:
Znaczenie filtr próżniowy → Otwór z filtrem wbijanym, do którego w części wylotowej do wyrobiska podziemnego jest przykręcona rura albo wąż gumowy z zaworem służącym do wytworzenia w otworze podciśnienia ośrodek hydrogeologiczny.
Słownik Odbudowa Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie zwierciadła wód podziemnych Odtworzenie się stanu naturalnego (pierwotnego) rzędnych zwierciadła wód podziemnych, jest to takich, jakie istniały przed zdepresjonowaniem (→ depresja zwierciadła wody ośrodek hydrogeologiczny.
Słownik Odpiaszczanie Studni:
Znaczenie Odpiaszczanie studni Zabieg mający na celu wydobycie ze studni (→ osadnika) drobnych części w ramach →pompowania oczyszczającego – przygotowania studni do eksploatacji. → Usprawnianie studni.[AK ośrodek hydrogeologiczny.
Słownik Operator Różnicowy:
Znaczenie Iloraz różnicowy aproksymujący operator różniczkowy. Dla pierwszej pochodnej rozróżnia się:– iloraz różnicowy przedni– iloraz różnicowy wsteczny– iloraz różnicowy centralny Dla drugiej pochodnej ośrodek hydrogeologiczny.

Czym jest Ośrodek hydrogeologiczny znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: