Ośrodek hydrogeologiczny co to jest
Co to jest Ośrodek hydrogeologiczny. Wyjaśnienie Utwory skalne wspólnie z pustkami (przestrzenią.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczny Ośrodek

Ośrodek hydrogeologiczny
Utwory skalne wspólnie z pustkami (przestrzenią hydrogeologiczną), ośrodek stały, obiekt →środowiska hydrogeologicznego. O.h. może się charakteryzować przestrzenią hydrogeologicznąprostą, a więc pojedynczą, i złożoną (podwójną, potrójną). W zależności od tego, która z nich odgrywa rolę w magazynowaniu i przewodzeniu wody podziemnej, wyróżnia się ośrodki: porowy, szczelinowo-porowy (albo porowo-szczelinowy) i krasowo-szczelinowo-porowy. W praktyce, gdy chodzi o ustalenie zasobów wód podziemnych, w razie niektórych rodzajów skał można mówić o ośrodku czysto porowym (skały luźne) ((albo czysto szczelinowym (wybrane odmiany skał osadowych węglanowych, takich jak: zbite wapienie i dolomity mikrytowe, marmury, (((albo skał magmowych i metamorficznych, gdzie w przestrzeni porowej praktycznie nie dzieje się przepływ wody). Jeżeli rozważa się problemy transportu masy (→ substancji zanieczyszczającej – polutanta, → znacznika), nie można pomijać przestrzeni porowej, do której dyfunduje dana substancja. W takich sytuacjach nie można mówić o ośrodku czysto szczelinowym. Zależnie od właściwości fizycznych wyróżniamy o.h. ciągłe i nieciągłe, od kierunkowości cech: izotropowe (o. porowy) i anizotropowe (o. szczelinowy), homogeniczne (jednorodne) i heterogeniczne (niejednorodne), na przykład:– o.h. porowy (jednorodny, ciągły, izotropowy ((((albo anizotropowy), – o.h. szczelinowy (niejednorodny, nieciągły, anizotropowy), – o.h. krasowy, krasowo-szczelinowy (niejednorodny, nieciągły, anizotropowy). → Przestrzeń hydrogeologiczna, → Środowisko hydrogeologiczne.[AK].

Czym jest Ośrodek hydrogeologiczny znaczenie w Słownik definicje O