Ośrodek o podwójnej co to jest
Co to jest Ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy

Definicja OŚRODEK O PODWÓJNEJ (ZŁOŻONEJ) POROWATOŚCI; OŚRODEK SZCZELINOWO-POROWY: Ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy
Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły o znacznej anizotropii, gdzie woda przemieszcza się raczej w szczelinach i w obrębie bloków (w porach i/albo w mikroszczelinach) stworzonych pomiędzy szczelinami. Dynamika przepływu jest silnie uzależniona od podwójnej porowatości (i →pojemności wodnej), nie mniej jednak bloki decydują o wypadkowej pojemności wodnej, a szczeliny o → przepuszczalności. Skrajnym przypadkiem omawianej niejednorodności może być ośrodek krasowo-szczelinowy, który może być traktowany w analizie dynamiki jako ośrodek o podwójnej porowatości.[TM].

Słownik Odpływ Krenologiczny:
Znaczenie krenologiczny Sumaryczna wydajność źródeł w granicach zlewni powierzchniowej, uczestnicząca w danym okresie bilansowym w formowaniu odpływu rzecznego (powstałego z sumy odpływu podziemnego i spływu ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy.
Słownik Ognisko Zanieczyszczenia Wód Podziemnych:
Znaczenie zanieczyszczenia wód podziemnych Naturalne albo częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy.
Słownik Otwór Spływowy; Filtr Spływowy:
Znaczenie filtr spływowy Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy.
Słownik Opad Mokry:
Znaczenie atmosferyczny w formie płynnej, raczej deszczu. Niekiedy definicją tym obejmuje się także stałe produkty kondensacji pary wodnej (śnieg, grad), mogące po stopnieniu zasilać wody podziemne. Definicja ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy.
Słownik Odwadnianie Sposobem Studziennym:
Znaczenie studziennym Odwadnianie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni przez wywołanie → depresji Dzięki pompowania wody ze → studni odwadniających, współdziałających ze sobą i stanowiących określony ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy.

Czym jest Ośrodek o podwójnej (złożonej znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: