Ośrodek o podwójnej co to jest
Co to jest Ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy

Definicja OŚRODEK O PODWÓJNEJ (ZŁOŻONEJ) POROWATOŚCI; OŚRODEK SZCZELINOWO-POROWY: Ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy
Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły o znacznej anizotropii, gdzie woda przemieszcza się raczej w szczelinach i w obrębie bloków (w porach i/albo w mikroszczelinach) stworzonych pomiędzy szczelinami. Dynamika przepływu jest silnie uzależniona od podwójnej porowatości (i →pojemności wodnej), nie mniej jednak bloki decydują o wypadkowej pojemności wodnej, a szczeliny o → przepuszczalności. Skrajnym przypadkiem omawianej niejednorodności może być ośrodek krasowo-szczelinowy, który może być traktowany w analizie dynamiki jako ośrodek o podwójnej porowatości.[TM].

Słownik Opróbowanie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Czynności powiązane z metodycznym pobieraniem → próbek wody, gazu albo utworów skalnych z punktu opróbowania hydrogeologicznego: źródła, wycieku i tym podobne W czasie opróbowania ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy.
Słownik Opad Klimatologiczny; Opad Pomierzony:
Znaczenie Opad klimatologiczny; opad pomierzony Surowa wartość opadu wynikająca z pomiaru → opadomierzem.[AK ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy.
Słownik Obieg Wody:
Znaczenie zamiana wody między atmo-, lito- i hydrosferą; słowo związku pomiędzy wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi. Składnikami (elementami) cyklu krążenia wody w przyrodzie są: parowanie ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy.
Słownik Odpływ Podziemny Jednostkowy; Moduł (Wskaźnik) Odpływu Podziemnego Q:
Znaczenie jednostkowy; moduł (parametr) odpływu podziemnego q Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego), zlewni. Jest wyrażany w jednostkach ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy.
Słownik Obsypka:
Znaczenie materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową pomiędzy → kolumną filtrową a ścianą otworu (piaski, żwirki, żwiry odpowiedniej granulacji jako obiekt filtrujący). O. powinna być tak dobrana, aby ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy.

Czym jest Ośrodek o podwójnej (złożonej znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: