Ośrodek o podwójnej co to jest
Co to jest Ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy

Ośrodek o podwójnej (złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy
Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły o znacznej anizotropii, gdzie woda przemieszcza się raczej w szczelinach i w obrębie bloków (w porach i/albo w mikroszczelinach) stworzonych pomiędzy szczelinami. Dynamika przepływu jest silnie uzależniona od podwójnej porowatości (i →pojemności wodnej), nie mniej jednak bloki decydują o wypadkowej pojemności wodnej, a szczeliny o → przepuszczalności. Skrajnym przypadkiem omawianej niejednorodności może być ośrodek krasowo-szczelinowy, który może być traktowany w analizie dynamiki jako ośrodek o podwójnej porowatości.[TM].

Czym jest Ośrodek o podwójnej (złożonej znaczenie w Słownik definicje O