Ośrodek porowaty; ośrodek co to jest
Co to jest Ośrodek porowaty; ośrodek porowy. Wyjaśnienie porowy W hydrogeologii ośrodek.

Czy przydatne?

Co to jest Ośrodek porowaty; ośrodek porowy

Definicja OŚRODEK POROWATY; OŚRODEK POROWY: Ośrodek porowaty; ośrodek porowy
W hydrogeologii ośrodek przepuszczalny (skała, grunt, gleba) zawierający skomunikowane puste przestrzenie (→ porowatość), dający się sprowadzić w opisie makroskopowym do ośrodka ciągłego (→ hipoteza continuum), charakteryzowanego → współczynnikiem filtracji, traktowanym jako wektor (dla ośrodka izotropowego) albo jako tensor (dla ośrodka anizotropowego).[TM].

Słownik Obszar (Strefa) Zasilania Wód Podziemnych; Strefa Infiltracji:
Znaczenie zasilania wód podziemnych; strefa infiltracji Region, na którym → opady atmosferyczne albo wody powierzchniowe (również sztucznie magazynowane) przenikają bezpośrednio albo pośrednio (poprzez utwory ośrodek porowaty; ośrodek porowy.
Słownik Ośrodek O Podwójnej (Złożonej) Porowatości; Ośrodek Szczelinowo-Porowy:
Znaczenie złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły o znacznej anizotropii, gdzie woda przemieszcza się raczej w szczelinach i w obrębie ośrodek porowaty; ośrodek porowy.
Słownik Oporność Czasowa:
Znaczenie Oporność symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w modelu jest proporcjonalna do → kroku czasowego Δt iodwrotnie proporcjonalna do pojemności hydraulicznej S (→ pojemność wodna) → ośrodek porowaty; ośrodek porowy.
Słownik Oporność Filtracyjna Φ; Oporność Strumienia:
Znaczenie filtracyjna φ; oporność strumienia 1. Odwrotność przewodności T wyrażająca wysokość spadku naporu na jednostkowe natężenie równoległego, jednorodnego strumienia wody podziemnej: φ = ΔH/Q = 1/T Wymiar ośrodek porowaty; ośrodek porowy.
Słownik Ocena Oddziaływania Na Środowisko OOŚ:
Znaczenie na środowisko OOŚ Jeden z ważniejszych środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma rodzajami działalności człowieka w atmosferze, biosferze, hydrosferze i ośrodek porowaty; ośrodek porowy.

Czym jest Ośrodek porowaty; ośrodek znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: