Osuszanie terenu co to jest
Co to jest Osuszanie terenu. Wyjaśnienie zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim →.

Czy przydatne?

Co to jest Terenu Osuszanie

Definicja OSUSZANIE TERENU: Osuszanie terenu
Mechanizm i zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim → zatopienia powierzchni terenu. O.t. może być spowodowane poprzez brak → opadów atmosferycznych, →odwadnianie metodą górniczym, → odwadnianie obiektów budowlanych, eksploatację wód podziemnych, erozję wgłębną, obniżenie bazy erozyjnej, melioracje drenowanie, urbanizację, zmiany użytkowania powierzchni, między innymi wylesienie, zagęszczanie gleby.[AK].

Słownik Obszar Zwykłej Ochrony GZWP OZO:
Znaczenie Region zwykłej ochrony GZWP OZO Region stanowiący pozostałe fragmenty GZWP, niewydzielone jako ONO i OWO. W granicach tych obszarów dla ochrony wód stosuje się obowiązujące regulaminy prawne.[AS osuszanie terenu.
Słownik Odporność Na Zanieczyszczenia:
Znaczenie zanieczyszczenia Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o możliwościach ich ochrony przed istniejącym albo potencjalnym osuszanie terenu.
Słownik Objaśnienia Symboli:
Znaczenie Objaśnienia symboli >Debye'a-Huckela równanie.[JD osuszanie terenu.
Słownik Otwór Próżniowy; Filtr Próżniowy:
Znaczenie filtr próżniowy → Otwór z filtrem wbijanym, do którego w części wylotowej do wyrobiska podziemnego jest przykręcona rura albo wąż gumowy z zaworem służącym do wytworzenia w otworze podciśnienia osuszanie terenu.
Słownik Otwór Spływowy Chłonny; Filtr Chłonny:
Znaczenie chłonny; filtr chłonny Rodzaj otworu odwadniającego. Jest przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania wody z wyrobiska górniczego albo warstwy wodonośnej do innej warstwy wodonośnej o mniejszym → osuszanie terenu.

Czym jest Osuszanie terenu znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: