Osuszanie terenu co to jest
Co to jest Osuszanie terenu. Wyjaśnienie zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim →.

Czy przydatne?

Co to jest Terenu Osuszanie

Definicja OSUSZANIE TERENU: Osuszanie terenu
Mechanizm i zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim → zatopienia powierzchni terenu. O.t. może być spowodowane poprzez brak → opadów atmosferycznych, →odwadnianie metodą górniczym, → odwadnianie obiektów budowlanych, eksploatację wód podziemnych, erozję wgłębną, obniżenie bazy erozyjnej, melioracje drenowanie, urbanizację, zmiany użytkowania powierzchni, między innymi wylesienie, zagęszczanie gleby.[AK].

Słownik Obszar Zwykłej Ochrony GZWP OZO:
Znaczenie Region zwykłej ochrony GZWP OZO Region stanowiący pozostałe fragmenty GZWP, niewydzielone jako ONO i OWO. W granicach tych obszarów dla ochrony wód stosuje się obowiązujące regulaminy prawne.[AS osuszanie terenu.
Słownik Obszar Wysokiej Ochrony GZWP OWO:
Znaczenie ochrony GZWP OWO Region wyznaczany na podobnych zasadach jak → region najwyższej ochrony GZWP. Stanowią go części GZWP, gdzie istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód osuszanie terenu.
Słownik Oporność Strefy Przyfiltrowej:
Znaczenie przyfiltrowej O.s.p. jest spowodowana zmianami przewodności strefy przyfiltrowej, starzeniem się filtru, a nawet geometrią strumienia (studnia niezupełna) wody podziemnej. O.s.p. jest odpowiedzialna osuszanie terenu.
Słownik Oczyszczanie Wód; Dekontaminacja, Uzdatnianie Wód:
Znaczenie dekontaminacja, uzdatnianie wód Mechanizm albo zespół mechanizmów fizycznych, chemicznych i biologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) poprzez usuwanie osuszanie terenu.
Słownik Oddziaływanie Górnictwa Na Środowisko Wodne:
Znaczenie środowisko wodne Wskutek eksploatacji górniczej na terenach działalności górniczej naturalne warunki wodne ulegają przekształceniu. Górnictwo ingeruje w naturalne środowisko wodne zarówno pod osuszanie terenu.

Czym jest Osuszanie terenu znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: