Osuszanie terenu co to jest
Co to jest Osuszanie terenu. Wyjaśnienie zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim →.

Czy przydatne?

Co to jest Terenu Osuszanie

Definicja OSUSZANIE TERENU: Osuszanie terenu
Mechanizm i zdarzenie obniżania zwierciadła wód podziemnych, synonim → zatopienia powierzchni terenu. O.t. może być spowodowane poprzez brak → opadów atmosferycznych, →odwadnianie metodą górniczym, → odwadnianie obiektów budowlanych, eksploatację wód podziemnych, erozję wgłębną, obniżenie bazy erozyjnej, melioracje drenowanie, urbanizację, zmiany użytkowania powierzchni, między innymi wylesienie, zagęszczanie gleby.[AK].

Słownik Odczyn Wody:
Znaczenie Właściwość chemiczna wody zależna od → stężenia jonów wodorowych (ściślej od aktywności jonów hydroniowych), traktowana jako fundamentalny parametr → jakości wody. O.w. podawany jest w umownej osuszanie terenu.
Słownik Otwór Wyprzedzający; Przedwiert:
Znaczenie przedwiert Otwór wiertniczy realizowany z przodka albo ociosu drążonego wyrobiska chodnikowego w kierunku postępu przodka albo w kierunku domniemanego źródła zagrożenia wodnego. O.w. są wiercone osuszanie terenu.
Słownik Odpływ Podziemny Aluwialny:
Znaczenie aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki osuszanie terenu.
Słownik Obszar Poboru Wód Podziemnych:
Znaczenie Region poboru wód podziemnych Region przylegający bezpośrednio do studni albo źródła, obejmujący również techniczne wyposażenie i obiekty wykorzystywane do eksploatacji wody.[AS osuszanie terenu.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości osuszanie terenu.

Czym jest Osuszanie terenu znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: