Otwór hydrogeologiczny co to jest
Co to jest Otwór hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Otwór hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy

Definicja OTWÓR HYDROGEOLOGICZNY BADAWCZY; OTWÓR HYDROGEOLOGICZNY ROZPOZNAWCZY: Otwór hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy
Otwór hydrogeologiczny wykonany w celu szczegółowego rozpoznania warunków hydrogeologicznych, zasobności i jakości wód. Por. PN92/G-01201.[AK].

Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości otwór hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy.
Słownik Otwór Z Filtrem Wbijanym; Filtr Wbijany:
Znaczenie wbijanym; filtr wbijany Rodzaj otworu odwadniającego realizowany sposobem wbijania w górotwór (przewidziany do odwodnienia) rury stalowej perforowanej. Długości filtru wbijanego są rzędu kilku metrów otwór hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy.
Słownik Odpływ Podziemny Hg,Qg:
Znaczenie Qg Liczba wody podziemnej odpływającej z określonego obszaru w określonym czasie do cieku i zasilającej ten ciek albo zbiornik wód powierzchniowych. Składowa przepływu całkowitego rejestrowanego w otwór hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy.
Słownik Obszar Samooczyszczania Wód Podziemnych:
Znaczenie samooczyszczania wód podziemnych Region, w którego granicach przebiega mechanizm samooczyszczania się wód podziemnych. W zależności od panujących w obszarze albo jego częściach warunków tlenowych otwór hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy.
Słownik Operat Wodnoprawny:
Znaczenie Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący podstawę prawną do wydania → pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli projekt urządzeń wodnych odpowiada wymaganiom o.w., może być także otwór hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy.

Czym jest Otwór hydrogeologiczny znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: