Otwór hydrogeologiczny co to jest
Co to jest Otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy. Wyjaśnienie poszukiwawczy Otwór wykonany w celu.

Czy przydatne?

Co to jest Poszukiwawczy Hydrogeologiczny Otwór

Definicja OTWÓR HYDROGEOLOGICZNY POSZUKIWAWCZY: Otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy
Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości hydrogeologicznych.[AK].

Słownik Obszar Wysokiej Ochrony GZWP OWO:
Znaczenie ochrony GZWP OWO Region wyznaczany na podobnych zasadach jak → region najwyższej ochrony GZWP. Stanowią go części GZWP, gdzie istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy.
Słownik Organizmy Fekalne:
Znaczenie Ekipa organizmów, raczej bakterii aerobowych → warunki aerobowe) i częściowo anaerobowych (→ warunki anaerobowe), regularnie patogennych, charakterystycznych dla odchodów i odpadów fekalnych ludzi i otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy.
Słownik Obszar Depresyjny (Wód Podziemnych):
Znaczenie wód podziemnych) Region, w obrębie którego zostało obniżone zwierciadło wody podziemnej albo ciśnienie piezometryczne (w razie → zwierciadła napiętego) w konsekwencji eksploatacji albo naturalnego otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy.
Słownik Odsączalność:
Znaczenie Umiejętność skały kompletnie nasyconej wodą do oddania wody wolnej pod działaniem siły ciężkości; jej miarą jest → współczynnik odsączalności. Jako specjalny sytuacja wyróżnia się odsączalność otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy.
Słownik Oporność Czasowa:
Znaczenie Oporność symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w modelu jest proporcjonalna do → kroku czasowego Δt iodwrotnie proporcjonalna do pojemności hydraulicznej S (→ pojemność wodna) → otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy.

Czym jest Otwór hydrogeologiczny znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: