Otwór hydrogeologiczny co to jest
Co to jest Otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy. Wyjaśnienie poszukiwawczy Otwór wykonany w celu.

Czy przydatne?

Co to jest Poszukiwawczy Hydrogeologiczny Otwór

Definicja OTWÓR HYDROGEOLOGICZNY POSZUKIWAWCZY: Otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy
Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości hydrogeologicznych.[AK].

Słownik Odporność Na Zanieczyszczenia:
Znaczenie zanieczyszczenia Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o możliwościach ich ochrony przed istniejącym albo potencjalnym otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy.
Słownik Organizmy Fekalne:
Znaczenie Ekipa organizmów, raczej bakterii aerobowych → warunki aerobowe) i częściowo anaerobowych (→ warunki anaerobowe), regularnie patogennych, charakterystycznych dla odchodów i odpadów fekalnych ludzi i otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy.
Słownik Ośrodek Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Utwory skalne wspólnie z pustkami (przestrzenią hydrogeologiczną), ośrodek stały, obiekt →środowiska hydrogeologicznego. O.h. może się charakteryzować przestrzenią otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy.
Słownik Ochrona Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół środków i ograniczeń w użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy.
Słownik Odbudowa Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Odtworzenie naturalnego (pierwotnego) stanu ilości i jakości wód podziemnych w jednostce hydrogeologicznej, jest to takiego, jaki istniał przed rozpoczęciem ich eksploatacji. O.z.w.p otwór hydrogeologiczny poszukiwawczy.

Czym jest Otwór hydrogeologiczny znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: