Otwór próżniowy; filtr co to jest
Co to jest Otwór próżniowy; filtr próżniowy. Wyjaśnienie próżniowy → Otwór z filtrem wbijanym, do.

Czy przydatne?

Co to jest Otwór próżniowy; filtr próżniowy

Definicja OTWÓR PRÓŻNIOWY; FILTR PRÓŻNIOWY: Otwór próżniowy; filtr próżniowy
→ Otwór z filtrem wbijanym, do którego w części wylotowej do wyrobiska podziemnego jest przykręcona rura albo wąż gumowy z zaworem służącym do wytworzenia w otworze podciśnienia. Powiększenie przez regulację kranem różnicy pomiędzy ciśnieniem w → warstwie wodonośnej a ciśnieniem w rurze filtrowej skutkuje przyrost wydajności wypływu z otworu. W górnictwie służący jako obiekt → odwadniania metodą górniczym. → Otwory w odwadnianiu kopalń, → Otwór odwadniający, → Odwadnianie kopalni.[TB].

Słownik Obszar Zwykłej Ochrony GZWP OZO:
Znaczenie Region zwykłej ochrony GZWP OZO Region stanowiący pozostałe fragmenty GZWP, niewydzielone jako ONO i OWO. W granicach tych obszarów dla ochrony wód stosuje się obowiązujące regulaminy prawne.[AS otwór próżniowy; filtr próżniowy.
Słownik Odbudowa Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie zwierciadła wód podziemnych Odtworzenie się stanu naturalnego (pierwotnego) rzędnych zwierciadła wód podziemnych, jest to takich, jakie istniały przed zdepresjonowaniem (→ depresja zwierciadła wody otwór próżniowy; filtr próżniowy.
Słownik Odpływ Całkowity H, Q:
Znaczenie Odpływ całkowity H, Q Suma wszystkich składowych odpływu manifestująca się w przepływie cieku. → Bilans wodny.[AK otwór próżniowy; filtr próżniowy.
Słownik Odwadnianie (Kopalniane, Budowlane, Rolnicze):
Znaczenie kopalniane, budowlane, rolnicze) Czynności powiązane z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, na przykład w celu udostępnienia złoża, osuszenia wykopów fundamentowych, poprawienia warunków otwór próżniowy; filtr próżniowy.
Słownik Okno Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Przerwa w ciągłości utworów nieprzepuszczalnych rozdzielających utwory przepuszczalne. W najwyższym stopniu typowe o.h. są pochodzenia erozyjnego albo sedymentacyjnego (ryc. 71 otwór próżniowy; filtr próżniowy.

Czym jest Otwór próżniowy; filtr znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: