Otwór próżniowy; filtr co to jest
Co to jest Otwór próżniowy; filtr próżniowy. Wyjaśnienie próżniowy → Otwór z filtrem wbijanym, do.

Czy przydatne?

Co to jest Otwór próżniowy; filtr próżniowy

Definicja OTWÓR PRÓŻNIOWY; FILTR PRÓŻNIOWY: Otwór próżniowy; filtr próżniowy
→ Otwór z filtrem wbijanym, do którego w części wylotowej do wyrobiska podziemnego jest przykręcona rura albo wąż gumowy z zaworem służącym do wytworzenia w otworze podciśnienia. Powiększenie przez regulację kranem różnicy pomiędzy ciśnieniem w → warstwie wodonośnej a ciśnieniem w rurze filtrowej skutkuje przyrost wydajności wypływu z otworu. W górnictwie służący jako obiekt → odwadniania metodą górniczym. → Otwory w odwadnianiu kopalń, → Otwór odwadniający, → Odwadnianie kopalni.[TB].

Słownik Obszar Najwyższej Ochrony GZWP ONO:
Znaczenie ochrony GZWP ONO Obszary wymagające najwyższego stopnia ochrony, wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w GZWP. Zazwyczaj ONO obejmują obszary zasilania izolowanych zbiorników otwór próżniowy; filtr próżniowy.
Słownik Ośrodek O Podwójnej (Złożonej) Porowatości; Ośrodek Szczelinowo-Porowy:
Znaczenie złożonej) porowatości; ośrodek szczelinowo-porowy Ośrodek przepuszczalny (skała) niejednorodny i nieciągły o znacznej anizotropii, gdzie woda przemieszcza się raczej w szczelinach i w obrębie otwór próżniowy; filtr próżniowy.
Słownik Odwadnianie Wykopu (Fundamentowego):
Znaczenie fundamentowego) Odwadnianie wykopu stosuje się, gdy zwierciadło wód podziemnych leży ponad dnem wykopu, a również płytko pod jego dnem (ryc. 70). Stosuje się zarówno drenaż zakryty, jak i odkryty otwór próżniowy; filtr próżniowy.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Poszukiwawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny poszukiwawczy Otwór wykonany w celu wstępnego ustalenia warunków hydrogeologicznych, głębokości i miąższości poziomów wodonośnych, wstępnej oceny wybranych właściwości otwór próżniowy; filtr próżniowy.
Słownik Odpływ Podziemny Aluwialny:
Znaczenie aluwialny Odpływ podziemny przebiegający w osadach rzecznych, aluwiach przylegających do zbocza w kierunku poprzecznym i równoległym do cieku; inne rodzaje odpływu wykazują zazwyczaj tylko kierunki otwór próżniowy; filtr próżniowy.

Czym jest Otwór próżniowy; filtr znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: