Otwór przelewowy co to jest
Co to jest Otwór przelewowy. Wyjaśnienie otworu odwadniającego wykonywanego z powierzchni terenu.

Czy przydatne?

Co to jest Przelewowy Otwór

Definicja OTWÓR PRZELEWOWY: Otwór przelewowy
Rodzaj otworu odwadniającego wykonywanego z powierzchni terenu albo z górniczego wyrobiska podziemnego w celu obniżenia →ciśnienia hydrostatycznego w → wodonoścu występującym w spągowej w relacji do wyrobiska części górotworu. W górnictwie służący jako obiekt → odwadniania metodą górniczym. → Otwory w odwadnianiu kopalń, → Otwór odwadniający, → Odwadnianie kopalni.[TB].

Słownik Opad Podziemny:
Znaczenie Kondensacja pary wodnej pod powierzchnią w strefie aeracji. Przypisywano jej niegdyś bardzo istotną rolę w zasilaniu wód podziemnych. O.p. zaznacza się najwyraźniej w górach i na brzegu morza. → otwór przelewowy.
Słownik Opadomierz; Deszczomierz, Ombrometr:
Znaczenie deszczomierz, ombrometr Przyrząd do pomiaru opadu atmosferycznego w formie ciekłej (deszcz) i stałej (śnieg, krupy). W Polsce stosuje się o. Hellmanna o pow. chwytnej 200 cm2 Standardowa wysokość otwór przelewowy.
Słownik Odsączalność:
Znaczenie Umiejętność skały kompletnie nasyconej wodą do oddania wody wolnej pod działaniem siły ciężkości; jej miarą jest → współczynnik odsączalności. Jako specjalny sytuacja wyróżnia się odsączalność otwór przelewowy.
Słownik Oporność Filtracyjna Φ; Oporność Strumienia:
Znaczenie filtracyjna φ; oporność strumienia 1. Odwrotność przewodności T wyrażająca wysokość spadku naporu na jednostkowe natężenie równoległego, jednorodnego strumienia wody podziemnej: φ = ΔH/Q = 1/T Wymiar otwór przelewowy.
Słownik Odpady:
Znaczenie nie będące produktami podstawowymi (tzn. produktami wytwarzanymi na rynek), które nie są dalej używane poprzez wytwórcę dla własnych celów produkcyjnych, przekształcania albo spożycia i których chce otwór przelewowy.

Czym jest Otwór przelewowy znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: