Otwór spływowy chłonny co to jest
Co to jest Otwór spływowy chłonny; filtr chłonny. Wyjaśnienie chłonny Rodzaj otworu odwadniającego.

Czy przydatne?

Co to jest Otwór spływowy chłonny; filtr chłonny

Definicja OTWÓR SPŁYWOWY CHŁONNY; FILTR CHŁONNY: Otwór spływowy chłonny; filtr chłonny
Rodzaj otworu odwadniającego. Jest przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania wody z wyrobiska górniczego albo warstwy wodonośnej do innej warstwy wodonośnej o mniejszym → ciśnieniu hydrostatycznym, położonej poniżej wyrobiska albo poniżej warstwy drenowanej. W górnictwie służący jako jeden z przedmiotów → odwadniania metodą górniczym i → odwadniania kombinowanego. → Odwadnianie kopalni, → Otwór odwadniający.[TB].

Słownik Odtwarzalność (Pomiaru):
Znaczenie pomiaru) Stopień zgodności wyników pomiarów tej samej wielkości, w razie gdy poszczególne pomiary są realizowane wieloma sposobami, poprzez różne osoby, w różnych laboratoriach, w dość sporych otwór spływowy chłonny; filtr chłonny.
Słownik Odpływ H, Q:
Znaczenie wody przypisana określonemu obszarowi (zlewni), spływająca w jednostce czasu. Składowa → obiegu wody i → bilansu wodnego w jego fazie kontynentalnej (ryc. 65, 66). → Ruch wody podziemnej.[AK] Ryc. 65 otwór spływowy chłonny; filtr chłonny.
Słownik Odczyn Wody:
Znaczenie Właściwość chemiczna wody zależna od → stężenia jonów wodorowych (ściślej od aktywności jonów hydroniowych), traktowana jako fundamentalny parametr → jakości wody. O.w. podawany jest w umownej otwór spływowy chłonny; filtr chłonny.
Słownik Odpływ Podziemny Bazowy; Odpływ Podziemny Trwały:
Znaczenie bazowy; odpływ podziemny trwały Przebiega w dolnej strefie saturacji wód o zwierciadle swobodnym i w wodach wgłębnych naporowych, ma charakterstały, charakteryzuje się powolną zamianą wód.[AK otwór spływowy chłonny; filtr chłonny.
Słownik Obszar Wysokiej Ochrony GZWP OWO:
Znaczenie ochrony GZWP OWO Region wyznaczany na podobnych zasadach jak → region najwyższej ochrony GZWP. Stanowią go części GZWP, gdzie istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód otwór spływowy chłonny; filtr chłonny.

Czym jest Otwór spływowy chłonny; filtr znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: