Otwór spływowy chłonny co to jest
Co to jest Otwór spływowy chłonny; filtr chłonny. Wyjaśnienie chłonny Rodzaj otworu odwadniającego.

Czy przydatne?

Co to jest Otwór spływowy chłonny; filtr chłonny

Definicja OTWÓR SPŁYWOWY CHŁONNY; FILTR CHŁONNY: Otwór spływowy chłonny; filtr chłonny
Rodzaj otworu odwadniającego. Jest przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania wody z wyrobiska górniczego albo warstwy wodonośnej do innej warstwy wodonośnej o mniejszym → ciśnieniu hydrostatycznym, położonej poniżej wyrobiska albo poniżej warstwy drenowanej. W górnictwie służący jako jeden z przedmiotów → odwadniania metodą górniczym i → odwadniania kombinowanego. → Odwadnianie kopalni, → Otwór odwadniający.[TB].

Słownik Oporność Filtracyjna Pionowa Φ’:
Znaczenie Oporność filtracyjna pionowa φ’ Odwrotność → przewodności pionowej (warstwy rozdzielającej) T'. Wymiar: [T].Jednostki: h, d.[TM otwór spływowy chłonny; filtr chłonny.
Słownik Odpływ Ścieków:
Znaczenie Definicja dotyczy najczęściej ścieków oczyszczonych (podczyszczonych) odprowadzanych z oczyszczalni ścieków. Niewłaściwie przeprowadzany o.ś. stanowi zagrożenie dla jakości wód podziemnych. → Ściek otwór spływowy chłonny; filtr chłonny.
Słownik Opór Filtracyjny:
Znaczenie Opór ośrodka, poprzez który filtruje ciecz. W razie filtracji wody podziemnej opór filtracyjny wyraża się wzorem: gdzie: Φ – opór filtracyjny [TL-–2], l – długość drogi filtracji [L], a – otwór spływowy chłonny; filtr chłonny.
Słownik Odbudowa Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Odtworzenie naturalnego (pierwotnego) stanu ilości i jakości wód podziemnych w jednostce hydrogeologicznej, jest to takiego, jaki istniał przed rozpoczęciem ich eksploatacji. O.z.w.p otwór spływowy chłonny; filtr chłonny.
Słownik Otwór Hydrogeologiczny Badawczy; Otwór Hydrogeologiczny Rozpoznawczy:
Znaczenie hydrogeologiczny badawczy; otwór hydrogeologiczny rozpoznawczy Otwór hydrogeologiczny wykonany w celu szczegółowego rozpoznania warunków hydrogeologicznych, zasobności i jakości wód. Por. PN92/G otwór spływowy chłonny; filtr chłonny.

Czym jest Otwór spływowy chłonny; filtr znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: