Otwór z filtrem wbijanym co to jest
Co to jest Otwór z filtrem wbijanym; filtr wbijany. Wyjaśnienie filtr wbijany Rodzaj otworu.

Czy przydatne?

Co to jest Otwór z filtrem wbijanym; filtr wbijany

Definicja OTWÓR Z FILTREM WBIJANYM; FILTR WBIJANY: Otwór z filtrem wbijanym; filtr wbijany
Rodzaj otworu odwadniającego realizowany sposobem wbijania w górotwór (przewidziany do odwodnienia) rury stalowej perforowanej. Długości filtru wbijanego są rzędu kilku metrów, średnice 2,5-5 cm. Filtr wbijany zakłada się w stropie albo spągu korytarzowego wyrobiska górniczego. Służący jest jako jeden z przedmiotów → odwadniania metodą górniczym. → Otwór odwadniający, →Odwadnianie kopalni. 2. Studnia wbijana.[TB].

Słownik Obszar Wysokiej Ochrony GZWP OWO:
Znaczenie ochrony GZWP OWO Region wyznaczany na podobnych zasadach jak → region najwyższej ochrony GZWP. Stanowią go części GZWP, gdzie istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód otwór z filtrem wbijanym; filtr wbijany.
Słownik Otwory W Odwadnianiu Kopalń:
Znaczenie odwadnianiu kopalń Otwory wiertnicze wykonane z powierzchni terenu albo z wyrobiska górniczego, wykorzystywane do drenażu → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska albo obniżenia w nim → otwór z filtrem wbijanym; filtr wbijany.
Słownik Odnawialność Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Warunki uzupełniania zasobów wód podziemnych określonego zbiornika drogą naturalnej → infiltracji w miejsce ich ubytku w konsekwencji drenażu naturalnego i sztucznego. Stopień o.w.p otwór z filtrem wbijanym; filtr wbijany.
Słownik Otwór Spływowy Chłonny; Filtr Chłonny:
Znaczenie chłonny; filtr chłonny Rodzaj otworu odwadniającego. Jest przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania wody z wyrobiska górniczego albo warstwy wodonośnej do innej warstwy wodonośnej o mniejszym → otwór z filtrem wbijanym; filtr wbijany.
Słownik Okres Półtrwania; Okres Połowicznego Rozpadu, Półokres Trwania, Czas Połowicznego Zaniku:
Znaczenie moment połowicznego rozpadu, półokres trwania, czas połowicznego zaniku 1. Czas, po upływie którego pierwotna liczba atomów → radionuklidu zmaleje do połowy. Pomiędzy o.p. a stałą rozpadu otwór z filtrem wbijanym; filtr wbijany.

Czym jest Otwór z filtrem wbijanym znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: