Otwory w odwadnianiu kopalń co to jest
Co to jest Otwory w odwadnianiu kopalń. Wyjaśnienie Otwory wiertnicze wykonane z powierzchni terenu.

Czy przydatne?

Co to jest Otwory w odwadnianiu kopalń

Definicja OTWORY W ODWADNIANIU KOPALŃ: Otwory w odwadnianiu kopalń
Otwory wiertnicze wykonane z powierzchni terenu albo z wyrobiska górniczego, wykorzystywane do drenażu → wód podziemnych z górotworu otaczającego wyrobiska albo obniżenia w nim → ciśnienia hydrostatycznego. W zależności od funkcji otworów w procesie odwadniania kopalni w polskiej terminologii górniczej podzielone są one na → otwory odwadniające i →studnie odwadniające. → Odwadnianie kopalni, → Warunki hydrogeologiczne złoża.[TB].

Słownik Odporność Na Zanieczyszczenia:
Znaczenie zanieczyszczenia Cechy zbiorników wód podziemnych wynikające z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, decydujące o możliwościach ich ochrony przed istniejącym albo potencjalnym otwory w odwadnianiu kopalń.
Słownik Odbudowa Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie zwierciadła wód podziemnych Odtworzenie się stanu naturalnego (pierwotnego) rzędnych zwierciadła wód podziemnych, jest to takich, jakie istniały przed zdepresjonowaniem (→ depresja zwierciadła wody otwory w odwadnianiu kopalń.
Słownik Obszar Zasobowy (Ujęcia Wód Podziemnych):
Znaczenie ujęcia wód podziemnych) Region w obrębie → zbiornika wód podziemnych (→ struktury hydrogeologicznej) określony zasięgiem spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie którego formuje się zasadnicza otwory w odwadnianiu kopalń.
Słownik Odciek:
Znaczenie Zanieczyszczone wody wypływające albo przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowisk komunalnych, przemysłowych i tym podobne W razie odpadów stałych odcieki powstają raczej wskutek otwory w odwadnianiu kopalń.
Słownik Otwór Próżniowy; Filtr Próżniowy:
Znaczenie filtr próżniowy → Otwór z filtrem wbijanym, do którego w części wylotowej do wyrobiska podziemnego jest przykręcona rura albo wąż gumowy z zaworem służącym do wytworzenia w otworze podciśnienia otwory w odwadnianiu kopalń.

Czym jest Otwory w odwadnianiu kopalń znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: