Paleohydrogeologia co to jest
Co to jest Paleohydrogeologia. Wyjaśnienie działem → hydrogeologii regionalnej. Zajmuje się.

Czy przydatne?

Co to jest Paleohydrogeologia

Paleohydrogeologia
P. jest działem → hydrogeologii regionalnej. Zajmuje się →warunkami hydrogeologicznymi w przeszłości i ich zmianami w poszczególnych okresach geologicznych w zasięgu → regionów hydrogeologicznych albo kompleksów wodonośnych. P. rozwiązuje problemy z zakresu genezy wód podziemnych i paleodynamiki i paleohydrochemii. Badanie rozwoju paleohydrogeologicznego →regionu hydrogeologicznego wymaga wydzielenia na podstawie faz tektonicznych cykli hydrogeologicznych. Cykl hydrogeologiczny rozpoczyna się etapem elizyjnym, związanym z transgresją morską, sedymentacją osadów morskich i tworzeniem się wód sedymentacyjnych, kończy się z kolei etapem infiltracyjnym, w momencie którego, po wynurzeniu się lądu, następuje aktywna infiltracja wód meteorycznych i wypieranie poprzez nie wód sedymentacyjnych. W trakcie sporządzania analizy paleohydrogeologicznej zwraca się szczególną uwagę na czas i aktywność zamiany wód sedymentacyjnych i infiltracyjnych i to zarówno w poszczególnych cyklach, jak i w całej historii regionu hydrogeologicznego.[AR].

Czym jest Paleohydrogeologia znaczenie w Słownik definicje P