Palmera klasyfikacja co to jest
Co to jest Palmera klasyfikacja (chemiczna wód). Wyjaśnienie wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód.

Czy przydatne?

Co to jest Palmera klasyfikacja (chemiczna wód)

Definicja PALMERA KLASYFIKACJA (CHEMICZNA WÓD): Palmera regulacja (chemiczna wód)
Oficjalna regulacja chemiczna wód opracowana w Stanach Zjednoczonych najpierw ubiegłego wieku, oparta na hipotetycznym składzie soli występujących w wodach podziemnych. Operuje definicją → solność, uzależnionej od składu anionowego wody, i definicją „alkaliczność”, zależnej od składu kationowego. Do niedawna szeroko służąca, aktualnie wychodzi z użycia. →Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM].

Słownik Prawo Wodne:
Znaczenie jako dział Prawa administracyjnego jest zbiorem zasad i norm obowiązujących w zakresie gospodarki wodnej (DzU z 1974 r., Nr 38, poz. 230). Mają one wykorzystanie do wód śródlądowych powierzchniowych palmera klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Podmokłość; Młaka, Mokradło:
Znaczenie mokradło Obszarowy, nieskupiony wypływ wody podziemnej, który przez wzgląd na utrudnionym odpływem nasyca skalne utwory przypowierzchniowe, powodując zabagnienie i zatorfowienie terenu. Wyróżnia się palmera klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Pojemność Wodna; Współczynnik Zasobności S:
Znaczenie współczynnik zasobności S Umiejętność warstwy do magazynowania wody, wyrażana stosunkiem objętości wody oddanej albo zmagazynowanej w prostopadłościanie warstwy o jednostkowej podstawie i wysokości palmera klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Piętro Wodonośne:
Znaczenie Jednostka hydrostratygraficzna, poziom albo zespół → poziomów wodonośnych należących do określonej stratygraficznie jednostki: epoki (na przykład piętro kredowe, piętro trzeciorzędowe). W obrębie p.w palmera klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Próba Chłonności:
Znaczenie Próba chłonności Zabieg realizowany w otworze hydrogeologicznym w celu ustalenia chłonności. → Zalewanie badawcze, → Wtłaczanie badawcze wody.[AK palmera klasyfikacja (chemiczna wód).

Czym jest Palmera klasyfikacja znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: