Parametry hydrodynamiczne co to jest
Co to jest Parametry hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne. Wyjaśnienie parametry.

Czy przydatne?

Co to jest Parametry hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne

Definicja PARAMETRY HYDRODYNAMICZNE; PARAMETRY HYDROGEODYNAMICZNE: Parametry hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne
P.h. odzwierciedlają mechanizmy i ich efekty zachodzące w środowisku skalnym w czasie ruchu w nim wód podziemnych (tab. 2). W różniczkowych liniowych równaniach ruchu wód podziemnych stoją przed znakiem pochodnej, bo z matematycznego punktu widzenia są polami argumentów funkcji sił, tzn. tych czynników, które powodują zmiany funkcji. →Przesączanie, → Czynnik przesączania, →Przenikliwość hydrauliczna.[TB] Tabela 2. Parametry hydrodynamiczne m'– miąższość warstwy rozdzielającej, poprzez którą zachodzi przesączanie, k’ – współczynnik filtracji pionowej warstwy, poprzez którą zachodzi przesączanie.

Słownik Przepuszczalność; Przepuszczalność Hydrauliczna Skał:
Znaczenie przepuszczalność hydrauliczna skał Cecha utworów skalnych określająca ich umiejętność do przewodzenia cieczy albo gazu. Ilościowo p. jest wyrażana →współczynnikiem przepuszczalności. Stosunek parametry hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne.
Słownik Pierwiastki Toksyczne:
Znaczenie toksyczne Pierwiastki, których występowanie w pożywieniu człowieka, w tym także w wodzie pitnej, w zbyt wysokich stężeniach wywołuje schorzenia. Dopuszczalny poziom stężeń w wodach pitnych dla parametry hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne.
Słownik Przesączanie:
Znaczenie Przepływ, → ruch wody pionowy poprzez strefę aeracji związany z → wsiąkaniem i infiltracją. Terminy → przesiąkanie i przeciekanie zachowuje się dla ruchu wody w strefie saturacji. →Wody podziemne (w parametry hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne.
Słownik Pojemność Wymiany Zasad:
Znaczenie zasad Całkowita liczba kationów → metali alkalicznych mogących brać udział w procesach zamiany jonowej zachodzącej w → wodach naturalnych w danych, ściśle ustalonych warunkach. Definicja niekiedy parametry hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne.
Słownik Perforacja Rur Okładzinowych; Perforacja Rur Osłonowych:
Znaczenie okładzinowych; perforacja rur osłonowych P.r.o. w otworze wiertniczym jest zabiegiem technicznym mającym na celu odsłonięcie orurowanych poziomów wodonośnych. P.r.o. umożliwia przeprowadzenie parametry hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne.

Czym jest Parametry hydrodynamiczne znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: