Parowanie podziemne co to jest
Co to jest Parowanie podziemne. Wyjaśnienie Przemiana fazowa wody w parę wywołana wzrostem.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemne Parowanie

Definicja PAROWANIE PODZIEMNE: Parowanie podziemne
1. Przemiana fazowa wody w parę wywołana wzrostem temperatury wspólnie z głębokością. Teoria p.p. tłumaczy przyrost stężenia soli w wodach podziemnych wraz ze wzrostem głębokości.[JD] 2. Parowanie glebowe i parowanie z płytko występującego zwierciadła wód podziemnych (ryc. 77).[AK] Ryc. 77. Parowanie podziemne (powierzchnia bez szaty roślinnej) wyrażone w procentach parowania ze swobodnej powierzchni (wg Matthess, Ubell 1983).

Słownik Palmera Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód opracowana w Stanach Zjednoczonych najpierw ubiegłego wieku, oparta na hipotetycznym składzie soli występujących w wodach podziemnych. Operuje parowanie podziemne.
Słownik Pompowanie Oczyszczające; Pompowanie Wstępne:
Znaczenie oczyszczające; pompowanie wstępne Pompowanie studni po jej wybudowaniu albo renowacji realizowane w celu oczyszczenia studni (także z racji na przeprowadzoną dezynfekcję), filtru i jego otoczenia, w parowanie podziemne.
Słownik Promieniotwórcza Równowaga:
Znaczenie równowaga Stan, gdzie → promieniotwórcza aktywność - radionuklidu A i powstałego z jego rozpadu radionuklidu B są takie same. P.r. następuje po upływie dostatecznie długiego czasu, gdy człon parowanie podziemne.
Słownik Prognoza Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Przewidywanie zmian → warunków hydrogeochemicznych (w momencie i przestrzeni) zachodzących pod wpływem ustalonych czynników. P.h. jest zazwyczaj realizowana przy ocenie wpływu parowanie podziemne.
Słownik Promień Zastępczy (Studni) Rz; Promień Równoważny:
Znaczenie studni) rz; promień równoważny → Promień skuteczny studni o złej konstrukcji albo poddanej mechanizmom „starzenia”, o powiększonych oporach filtracyjnych na filtrze albo w strefie przyfiltrowej parowanie podziemne.

Czym jest Parowanie podziemne znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: