Piętro rozdzielające co to jest
Co to jest Piętro rozdzielające (izolacyjne). Wyjaśnienie izolacyjne) Termin służący w.

Czy przydatne?

Co to jest Izolacyjne Rozdzielające Piętro

Definicja PIĘTRO ROZDZIELAJĄCE (IZOLACYJNE): Piętro rozdzielające (izolacyjne)
Termin służący w hydrogeologii regionalnej na ustalenie jednostki hydrostratygra-ficznej, dzielącej → piętra wodonośne. → Piętrowość wód podziemnych.[AK].

Słownik Porowatość:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich pustek wzajemnie skomunikowanych, dostępnych dla przepływu wody (→filtracji). Ilościowo wyraża się ją →współczynnikiem porowatości piętro rozdzielające (izolacyjne).
Słownik Pole Hydrodynamiczne; Pole Filtracji:
Znaczenie hydrodynamiczne; pole filtracji P.h. jest polem fizycznym opisującym w obszarze ruchu wód podziemnych (w każdym punkcie tego obszaru) rozkład przestrzenny → strumieni wód podziemnych w warstwie piętro rozdzielające (izolacyjne).
Słownik Promień Efektywny (Studni) Re:
Znaczenie studni) re Odległość od osi studni do zewnętrznej powierzchni konstrukcji filtrującej (na przykład obsypki żwirowej), jeżeli filtr jest dobry, jest to jeżeli konstrukcja filtrująca ma znacząco lepszą piętro rozdzielające (izolacyjne).
Słownik Podmokłość; Młaka, Mokradło:
Znaczenie mokradło Obszarowy, nieskupiony wypływ wody podziemnej, który przez wzgląd na utrudnionym odpływem nasyca skalne utwory przypowierzchniowe, powodując zabagnienie i zatorfowienie terenu. Wyróżnia się piętro rozdzielające (izolacyjne).
Słownik Promień Zastępczy (Studni) Rz; Promień Równoważny:
Znaczenie studni) rz; promień równoważny → Promień skuteczny studni o złej konstrukcji albo poddanej mechanizmom „starzenia”, o powiększonych oporach filtracyjnych na filtrze albo w strefie przyfiltrowej piętro rozdzielające (izolacyjne).

Czym jest Piętro rozdzielające znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: