Piętro rozdzielające co to jest
Co to jest Piętro rozdzielające (izolacyjne). Wyjaśnienie izolacyjne) Termin służący w.

Czy przydatne?

Co to jest Izolacyjne Rozdzielające Piętro

Definicja PIĘTRO ROZDZIELAJĄCE (IZOLACYJNE): Piętro rozdzielające (izolacyjne)
Termin służący w hydrogeologii regionalnej na ustalenie jednostki hydrostratygra-ficznej, dzielącej → piętra wodonośne. → Piętrowość wód podziemnych.[AK].

Słownik Przepuszczalność Względna:
Znaczenie względna W ośrodku nienasyconym albo wielofazowym relacja jego aktualnej przepuszczalności do przepuszczalności przy pełnym nasyceniu albo przy jego nasyceniu tylko jedną daną fazą. Może być wyrażana piętro rozdzielające (izolacyjne).
Słownik Parametr Badany (Jakości Wody):
Znaczenie Wyznacznik badany (jakości wody) Parametr jakości wody objęty badaniem albo programem badań. → Parametry jakości wody.[AM piętro rozdzielające (izolacyjne).
Słownik Porowatość:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich pustek wzajemnie skomunikowanych, dostępnych dla przepływu wody (→filtracji). Ilościowo wyraża się ją →współczynnikiem porowatości piętro rozdzielające (izolacyjne).
Słownik Punkt Neutralny; Punkt Stagnacji:
Znaczenie stagnacji Specyficzny pkt. w polu filtracji, gdzie zbiegają się i/albo rozbiegają linie prądu o jednakowej wartości prędkości filtracji, z przeciwnym znakiem. W rezultacie w p.n. szybkość filtracji piętro rozdzielające (izolacyjne).
Słownik Podatność Na Biodegradację:
Znaczenie Podatność na biodegradację Stopień umiejętności substancji organicznej do ulegania → biodegradacji. → Biodegradacja całkowita.[AM piętro rozdzielające (izolacyjne).

Czym jest Piętro rozdzielające znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: