Pobieranie próbek (wody co to jest
Co to jest Pobieranie próbek (wody). Wyjaśnienie Czynność pobrania reprezentatywnej ilości wody.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Próbek Pobieranie

Definicja POBIERANIE PRÓBEK (WODY): Pobieranie próbek (wody)
Czynność pobrania reprezentatywnej ilości wody podziemnej (próbki) dla zbadania stężenia wytypowanych składników, → składu bakteriologicznego wody i → właściwości (fizycznych, chemicznych, organoleptycznych) wody. → Próbka (wody podziemnej), →Próbnik, → Utrwalanie próbki (wody), →Próbka bakteriologiczna (wody podziemnej).[AM].

Słownik Przepływ Jednostkowy Q; Wydatek Jednostkowy:
Znaczenie jednostkowy q; koszt jednostkowy 1. Relacja wydatku studni do odpowiadajacej mu depresji: q = Q/s Wymiar: [L2T–1].Jednostki: m3/h∙m, m3/s∙m. 2. koszt (przepływ) strumienia wód podziemnych na pobieranie próbek (wody).
Słownik Posterunek Pomiaru Źródeł:
Znaczenie źródeł Źródło w sieci stacji obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) (do 1990 r. około 40 źródeł), gdzie mierzy się każdego dnia wydajność (→ wydajność źródła), stan wody pobieranie próbek (wody).
Słownik Poziom Piezometryczny:
Znaczenie piezometryczny Poziom wody obserwowany w → piezometrze albo w innym otworze umożliwiającym pomiar wysokości ciśnienia w określonym punkcie warstwy, także w warstwie o zwierciadle swobodnym (→ poziom pobieranie próbek (wody).
Słownik Przewodność T; Przewodność Warstwy, Współczynnik Przewodności:
Znaczenie przewodność warstwy, współczynnik przewodności Miara przepuszczalności (przewodnictwa) wyrażająca jednostkowe natężenie (koszt) strumienia wody na jednostkę szerokości, przy jednostkowym spadku pobieranie próbek (wody).
Słownik Prędkość Filtracji V; Prędkość Przesączania:
Znaczenie v; szybkość przesączania Fikcyjna makroskopowa szybkość przepływu wody podziemnej w ośrodku nasyconym. Wyraża natężenie strumienia filtracji przypadające na jednostkowy przekrój poprzeczny pobieranie próbek (wody).

Czym jest Pobieranie próbek (wody znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: