Pobieranie próbek (wody co to jest
Co to jest Pobieranie próbek (wody). Wyjaśnienie Czynność pobrania reprezentatywnej ilości wody.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Próbek Pobieranie

Definicja POBIERANIE PRÓBEK (WODY): Pobieranie próbek (wody)
Czynność pobrania reprezentatywnej ilości wody podziemnej (próbki) dla zbadania stężenia wytypowanych składników, → składu bakteriologicznego wody i → właściwości (fizycznych, chemicznych, organoleptycznych) wody. → Próbka (wody podziemnej), →Próbnik, → Utrwalanie próbki (wody), →Próbka bakteriologiczna (wody podziemnej).[AM].

Słownik Pojemność Wymiany (Jonowej); Zdolność Wymiany (Jonowej):
Znaczenie jonowej); umiejętność zamiany (jonowej) Cecha sorpcyjna → sorbenta określana zdolnością uczestniczenia w procesach jonowymiennych. Wyraża ją liczba miligramorównoważników jonów, które przy określonym pobieranie próbek (wody).
Słownik Perforacja Filtru:
Znaczenie Perforacja filtru Relacja powierzchni otworów do całkowitej powierzchni płaszcza filtru. Wyraża się w procentach albo liczbą dziesiętną jako współczynnik p.f.[AK pobieranie próbek (wody).
Słownik Pojemność Wymiany Zasad:
Znaczenie zasad Całkowita liczba kationów → metali alkalicznych mogących brać udział w procesach zamiany jonowej zachodzącej w → wodach naturalnych w danych, ściśle ustalonych warunkach. Definicja niekiedy pobieranie próbek (wody).
Słownik Promień Zastępczy (Studni) Rz; Promień Równoważny:
Znaczenie studni) rz; promień równoważny → Promień skuteczny studni o złej konstrukcji albo poddanej mechanizmom „starzenia”, o powiększonych oporach filtracyjnych na filtrze albo w strefie przyfiltrowej pobieranie próbek (wody).
Słownik Promień Hydrauliczny Rh:
Znaczenie hydrauliczny Rh Relacja pola powierzchni poprzecznej przewodu (kanału, szczeliny, porów), prostopadłej do kierunku strumienia wody, do obwodu zwilżonego przewodu. Rozmiar „sprowadzająca” przewody o pobieranie próbek (wody).

Czym jest Pobieranie próbek (wody znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: