Podatność na biodegradację co to jest
Co to jest Podatność na biodegradację. Wyjaśnienie Stopień umiejętności substancji organicznej do.

Czy przydatne?

Co to jest Biodegradację Na Podatność

Definicja PODATNOŚĆ NA BIODEGRADACJĘ: Podatność na biodegradację
Stopień umiejętności substancji organicznej do ulegania → biodegradacji. → Biodegradacja całkowita.[AM].

Słownik Perforacja Rur Okładzinowych; Perforacja Rur Osłonowych:
Znaczenie okładzinowych; perforacja rur osłonowych P.r.o. w otworze wiertniczym jest zabiegiem technicznym mającym na celu odsłonięcie orurowanych poziomów wodonośnych. P.r.o. umożliwia przeprowadzenie podatność na biodegradację.
Słownik Przepuszczalność Względna:
Znaczenie względna W ośrodku nienasyconym albo wielofazowym relacja jego aktualnej przepuszczalności do przepuszczalności przy pełnym nasyceniu albo przy jego nasyceniu tylko jedną daną fazą. Może być wyrażana podatność na biodegradację.
Słownik Pojemność Ekosystemu; Chłonność:
Znaczenie Pojemność ekosystemu; chłonność Rozmiar wskaźnikowa informująca, jaka liczba substancji może być włączona w obieg materii i energii, bez naruszania stanu równowagi danego ekosystemu.[AS podatność na biodegradację.
Słownik Punkt Pomiarowy Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Stanowisko wykonywania pomiarów i pobierania próbek w obrębie wód podziemnych. P.p.w.p. z powtarzalnymi obserwacjami hydrogeologicznymi prowadzonymi poprzez dłuższy moment nazywa się → podatność na biodegradację.
Słownik Poziom Wodonośny; Poziom Wód Podziemnych, Horyzont Wodonośny, Kolektor:
Znaczenie poziom wód podziemnych, horyzont wodonośny, kolektor 1. W szerokim znaczeniu, to samo co → wodonosiec, zbiorowisko wód podziemnych (w strefie saturacji) pozostające w łączności hydraulicznej, czyli → podatność na biodegradację.

Czym jest Podatność na biodegradację znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: