Podatność na biodegradację co to jest
Co to jest Podatność na biodegradację. Wyjaśnienie Stopień umiejętności substancji organicznej do.

Czy przydatne?

Co to jest Biodegradację Na Podatność

Definicja PODATNOŚĆ NA BIODEGRADACJĘ: Podatność na biodegradację
Stopień umiejętności substancji organicznej do ulegania → biodegradacji. → Biodegradacja całkowita.[AM].

Słownik Przepustowość Filtru:
Znaczenie filtru Rozmiar przepływu, natężenia przepływu. Liczba wody, która przy dopuszczalnej prędkości dopływu może przepłynąć poprzez filtr w jednostce czasu. Wynika z właściwości konstrukcyjnych filtru, → podatność na biodegradację.
Słownik Pobieranie Automatyczne Próbek (Wody):
Znaczenie Pobieranie automatyczne próbek (wody) → Pobieranie próbek wody bez bezpośredniego udziału człowieka. → Próbka (wody podziemnej).[AM podatność na biodegradację.
Słownik Polimeryzacja (Cząsteczek Wody):
Znaczenie cząsteczek wody) Łączenie się pojedynczych cząsteczek wody w wielocząsteczkowe asocjacje. Stosowane są definicje: hydrol albo monohydrol (pojedyncza cząsteczka wody), → dihydrol (asocjacja 2 podatność na biodegradację.
Słownik Pojemność Wodna Polowa:
Znaczenie polowa Termin stosowany w gleboznawstwie. Max. liczba wody, jaka może się utrzymać w strefie aeracji wbrew sile ciężkości. Jest uzależniona od zawartości cząstek drobnoziarnistych w glebie. W podatność na biodegradację.
Słownik Punkt Rosy:
Znaczenie wyrażany temperaturą, przy której para wodna w powietrzu osiąga stan nasycenia. Powstają wówczas mgły, chmury, opady (deszcz, śnieg) i opady utajone, zwane →osadami atmosferycznymi (rosa, szron, sadź podatność na biodegradację.

Czym jest Podatność na biodegradację znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: