Podmokłość; młaka mokradło co to jest
Co to jest Podmokłość; młaka, mokradło. Wyjaśnienie Obszarowy, nieskupiony wypływ wody podziemnej.

Czy przydatne?

Co to jest Mokradło Młaka Podmokłość

Definicja PODMOKŁOŚĆ; MŁAKA, MOKRADŁO: Podmokłość; młaka, mokradło
Obszarowy, nieskupiony wypływ wody podziemnej, który przez wzgląd na utrudnionym odpływem nasyca skalne utwory przypowierzchniowe, powodując zabagnienie i zatorfowienie terenu. Wyróżnia się p. stałe i p. efemeryczne, tzn. okresowo zanikające.[TB i DM].

Słownik Punkt Rosy:
Znaczenie wyrażany temperaturą, przy której para wodna w powietrzu osiąga stan nasycenia. Powstają wówczas mgły, chmury, opady (deszcz, śnieg) i opady utajone, zwane →osadami atmosferycznymi (rosa, szron, sadź podmokłość; młaka, mokradło.
Słownik Polarność Cząsteczek Wody:
Znaczenie cząsteczek wody Asymetryczne rozmieszczenie atomów tlenu i wodoru w pojedynczej cząsteczce wody pociąga za sobą asymetrię rozłożenia w niej ładunków elektrycznych, czyli polarność upoważniającą do podmokłość; młaka, mokradło.
Słownik Promień Hydrauliczny Rh:
Znaczenie hydrauliczny Rh Relacja pola powierzchni poprzecznej przewodu (kanału, szczeliny, porów), prostopadłej do kierunku strumienia wody, do obwodu zwilżonego przewodu. Rozmiar „sprowadzająca” przewody o podmokłość; młaka, mokradło.
Słownik Parametry Jakości Wody:
Znaczenie wody Ekipa ustalonych właściwości charakteryzujących jakość wody. Określane są → właściwości chemiczne, → właściwości fizyczne, → właściwości organoleptyczne, → skład bakteriologiczny wody. → podmokłość; młaka, mokradło.
Słownik Poziom Wodonośny (Warstwa W.) O Zwierciadle Swobodnym; Poziom Wodonośny Swobodny:
Znaczenie warstwa w.) o zwierciadle swobodnym; poziom wodonośny swobodny Warstwa wodonośna mająca zwierciadło swobodne i wykształconą strefę aeracji (niepełnego nasycenia). Regularnie w takim sensie mówimy o podmokłość; młaka, mokradło.

Czym jest Podmokłość; młaka, mokradło znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: