Pojemność ekosystemu co to jest
Co to jest Pojemność ekosystemu; chłonność. Wyjaśnienie chłonność Rozmiar wskaźnikowa informująca.

Czy przydatne?

Co to jest Chłonność Ekosystemu Pojemność

Definicja POJEMNOŚĆ EKOSYSTEMU; CHŁONNOŚĆ: Pojemność ekosystemu; chłonność
Rozmiar wskaźnikowa informująca, jaka liczba substancji może być włączona w obieg materii i energii, bez naruszania stanu równowagi danego ekosystemu.[AS].

Słownik Podatność Zbiornika Krasowego Na Zanieczyszczenie:
Znaczenie krasowego na zanieczyszczenie Podatność na zanieczyszczenia antropogeniczne jest naturalną cechą → zbiornika wód podziemnych. P.z.k.nz. jest uzależniona od następujących czynników: typu i szybkości pojemność ekosystemu; chłonność.
Słownik Pojemność Wymiany Zasad:
Znaczenie zasad Całkowita liczba kationów → metali alkalicznych mogących brać udział w procesach zamiany jonowej zachodzącej w → wodach naturalnych w danych, ściśle ustalonych warunkach. Definicja niekiedy pojemność ekosystemu; chłonność.
Słownik Punkt Arbitralny:
Znaczenie przybliżonych graficznych metodach obliczeń parametrów hydrogeologicznych z wykorzystaniem → krzywej nomograficznej pkt. wybierany arbitralnie (dowolnie) poprzez prowadzącego obliczenia ( pkt. ten pojemność ekosystemu; chłonność.
Słownik Prowincja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Taksonomiczna jednostka hydrogeologiczna, w → regionalizacji hydrogeologicznej nadrzędna w relacji do innych jednostek. Definiowana jest różnie poprzez różnych autorów. B. Paczyński pojemność ekosystemu; chłonność.
Słownik Przestrzeń Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna → Pory w szerokim znaczeniu, a więc zespół pustek w obrębie → ośrodka hydrogeologicznego, gdzie może gromadzić się i którymi może przepływać woda podziemna. Pustki reguluje się wg pojemność ekosystemu; chłonność.

Czym jest Pojemność ekosystemu znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: