pojemność środowka co to jest
Co to jest pojemność środowiska. Wyjaśnienie Umiejętność środowiska do ponoszenia obciążeń.

Czy przydatne?

Co to jest Środowiska Pojemność

Definicja POJEMNOŚĆ ŚRODOWISKA: pojemność środowiska
Umiejętność środowiska do ponoszenia obciążeń antropogenicznych, szczególnie związanych z działalnością produkcyjną człowieka. Definicja stosowane przy ocenach poziomu zanieczyszczenia środowiska, w tym wód podziemnych. → Pojemność ekosystemu. [AM, SW].

Słownik Parowanie Podziemne:
Znaczenie 1. Przemiana fazowa wody w parę wywołana wzrostem temperatury wspólnie z głębokością. Teoria p.p. tłumaczy przyrost stężenia soli w wodach podziemnych wraz ze wzrostem głębokości.[JD] 2. Parowanie pojemność środowiska.
Słownik Pojemność Wodna; Współczynnik Zasobności S:
Znaczenie współczynnik zasobności S Umiejętność warstwy do magazynowania wody, wyrażana stosunkiem objętości wody oddanej albo zmagazynowanej w prostopadłościanie warstwy o jednostkowej podstawie i wysokości pojemność środowiska.
Słownik Parametry Nieliniowości Filtracji N, Α:
Znaczenie nieliniowości filtracji n, α P.n.f. określają stopień, w jakim filtracja odbiega od filtracji liniowej podlegającej prawu Darcy'ego. Przy opisie filtracji postlinearnej dwuczłonową formułą Dupuita pojemność środowiska.
Słownik Przelew Pomiarowy:
Znaczenie Przegroda, zastawka ustawiona w cieku albo w skrzyni pomiarowej z wycięciem: trójkątnym (przelew Thomsona), trapezowym, prostokątnym (przelewy Bazina i Ponceleta), półkolistym, wykorzystywana do pojemność środowiska.
Słownik Promieniotwórczość; Radioaktywność:
Znaczenie radioaktywność Emisja poprzez jądra atomowe niektórych pierwiastków (→ radionuklid) jąder atomowych helu (promieniowanie α) albo elektronów (promieniowanie β), czemu niemal zawsze towarzyszy emisja pojemność środowiska.

Czym jest pojemność środowiska znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: