Pole hydrodynamiczne; pole co to jest
Co to jest Pole hydrodynamiczne; pole filtracji. Wyjaśnienie filtracji P.h. jest polem fizycznym.

Czy przydatne?

Co to jest Pole hydrodynamiczne; pole filtracji

Definicja POLE HYDRODYNAMICZNE; POLE FILTRACJI: Pole hydrodynamiczne; pole filtracji
P.h. jest polem fizycznym opisującym w obszarze ruchu wód podziemnych (w każdym punkcie tego obszaru) rozkład przestrzenny → strumieni wód podziemnych w warstwie wodonośnej. W najprostszym opisie przedstawia się je w formie zmiennego w momencie i przestrzeni skalarnego pola wysokości hydraulicznej H (dla strumieni płaskich odpowiada mu mapa hydroizohips). Przy znajomości rozkładu przestrzennego parametrów hydrogeologicznych (parametrów filtracji) i warunków startowych i brzegowych, dynamikę p.h. opisuje → równanie ogólne filtracji. Definicja pola jest używane w fizyce (w szczególności w teorii pola), rzadziej w hydrogeologii.[TM].

Słownik Próbnik:
Znaczenie próbnik Ogólna nazwa urządzenia albo przyrządu wykorzystywanego przy → pobieraniu próbek wody. → Sonda do pobierania próbek (wody), → Próbka (wody podziemnej).[AM pole hydrodynamiczne; pole filtracji.
Słownik Pojemność Wymiany Kationów:
Znaczenie kationów Całkowita liczba kationów mogących brać udział w procesach zamiany jonowej w danych, ściśle ustalonych warunkach (warunkach standardowych). Wyraża się ją w miliwalach na 100 g suchego pole hydrodynamiczne; pole filtracji.
Słownik Promieniotwórczy Szereg; Promieniotwórcza Rodzina:
Znaczenie szereg; promieniotwórcza rodzina P.s. istnieje wówczas, gdy każdy jego człon tworzy się poprzez → promieniotwórczą przemianę swego poprzednika, a sam natomiast przemienia się w inny → radionuklid pole hydrodynamiczne; pole filtracji.
Słownik Pompowanie Studni:
Znaczenie Wydobywanie wody podziemnej ze studni dzięki urządzeń technicznych (urządzeń pompowych) umożliwiających ten zabieg w celu jej komunalno-przemysłowego zastosowania, odwodnienia albo ustalenia pole hydrodynamiczne; pole filtracji.
Słownik Poziom Wodonośny (Warstwa W.) O Zwierciadle Swobodnym; Poziom Wodonośny Swobodny:
Znaczenie warstwa w.) o zwierciadle swobodnym; poziom wodonośny swobodny Warstwa wodonośna mająca zwierciadło swobodne i wykształconą strefę aeracji (niepełnego nasycenia). Regularnie w takim sensie mówimy o pole hydrodynamiczne; pole filtracji.

Czym jest Pole hydrodynamiczne; pole znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: