Pomiary parametrów co to jest
Co to jest Pomiary parametrów hydrogeologicznych w głębokich otworach (naft.). Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Pomiary parametrów hydrogeologicznych w głębokich otworach (naft.)

Definicja POMIARY PARAMETRÓW HYDROGEOLOGICZNYCH W GŁĘBOKICH OTWORACH (NAFT.): Pomiary parametrów hydrogeologicznych w głębokich otworach (naft.)
W razie przypływu wód do otworów poszukiwawczych albo rozpoznających złoże bituminów wykonuje się pomiary parametrów hydrogeologicznych zbiornika (→ zbiornik wód podziemnych). Pomiary sprowadzają się w zasadzie do określenia statycznego ciśnienia dennego, temperatury i wydajności. Zarówno → ciśnienie, jak i wydajność pozwalają scharakteryzować warunki zbiornikowe i warunki hydrodynamiczne zbiornika. Znajomość → składu chemicznego wód i → parametrów hydrogeologicznych zbiornika umożliwiają właściwe ukierunkowanie dalszych poszukiwań albo ustalenie konturu złoża bituminów.[AR].

Słownik Poziom Wodonośny (Warstwa W.) Jednorodny:
Znaczenie warstwa w.) jednorodny Warstwa wodonośna o stałych w przestrzeni → parametrach hydrogeologicznych, takich jak: k, T, S, D, α. Gdy parametry są funkcją położenia i zmieniają się w przestrzeni, warstwę pomiary parametrów hydrogeologicznych w głębokich otworach (naft.).
Słownik Podmokłość; Młaka, Mokradło:
Znaczenie mokradło Obszarowy, nieskupiony wypływ wody podziemnej, który przez wzgląd na utrudnionym odpływem nasyca skalne utwory przypowierzchniowe, powodując zabagnienie i zatorfowienie terenu. Wyróżnia się pomiary parametrów hydrogeologicznych w głębokich otworach (naft.).
Słownik Punktowe Ognisko Zanieczyszczenia (Wód); Punktowe Źródło Zanieczyszczenia (Wód):
Znaczenie zanieczyszczenia (wód); punktowe źródło zanieczyszczenia (wód) Miejsce przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych ograniczone do pojedynczego punktu (na przykład nieszczelnego szamba, miejsca pomiary parametrów hydrogeologicznych w głębokich otworach (naft.).
Słownik Przelew Pomiarowy:
Znaczenie Przegroda, zastawka ustawiona w cieku albo w skrzyni pomiarowej z wycięciem: trójkątnym (przelew Thomsona), trapezowym, prostokątnym (przelewy Bazina i Ponceleta), półkolistym, wykorzystywana do pomiary parametrów hydrogeologicznych w głębokich otworach (naft.).
Słownik Polimeryzacja (Cząsteczek Wody):
Znaczenie cząsteczek wody) Łączenie się pojedynczych cząsteczek wody w wielocząsteczkowe asocjacje. Stosowane są definicje: hydrol albo monohydrol (pojedyncza cząsteczka wody), → dihydrol (asocjacja 2 pomiary parametrów hydrogeologicznych w głębokich otworach (naft.).

Czym jest Pomiary parametrów znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: