Pompowanie studni co to jest
Co to jest Pompowanie studni. Wyjaśnienie wody podziemnej ze studni dzięki urządzeń technicznych.

Czy przydatne?

Co to jest Studni Pompowanie

Definicja POMPOWANIE STUDNI: Pompowanie studni
Wydobywanie wody podziemnej ze studni dzięki urządzeń technicznych (urządzeń pompowych) umożliwiających ten zabieg w celu jej komunalno-przemysłowego zastosowania, odwodnienia albo ustalenia parametrów hydrogeologicznych poziomu wodonośnego, a w dalszej kolejności jego zasobów możliwych do zastosowania. Z racji na cel tego zabiegu wyróżnia się → pompowanie oczyszczające, → pompowanie badawcze i pompowanie eksploatacyjne. P. eksploatacyjne – długookresowe (trwające przeważnie kilka albo więcej lat), stałe albo okresowe, prowadzone dla uzyskania określonej i dopuszczalnej w danych warunkach ilości wody podziemnej. P. zespołowe – p. badawcze albo eksploatacyjne prowadzone w kilku współdziałających studniach jednocześnie.[AK].

Słownik Pomiary Parametrów Hydrogeologicznych W Głębokich Otworach (Naft.):
Znaczenie hydrogeologicznych w głębokich otworach (naft.) W razie przypływu wód do otworów poszukiwawczych albo rozpoznających złoże bituminów wykonuje się pomiary parametrów hydrogeologicznych zbiornika (→ pompowanie studni.
Słownik Próbnik:
Znaczenie próbnik Ogólna nazwa urządzenia albo przyrządu wykorzystywanego przy → pobieraniu próbek wody. → Sonda do pobierania próbek (wody), → Próbka (wody podziemnej).[AM pompowanie studni.
Słownik Prawo Własności Wód:
Znaczenie Wedle obowiązującą ustawą Prawo wodne z 1974 r. (z późniejszymi zmianami), wody stanowią własność państwa. Obiektem własności w p.w.w. jest sama woda bez zbiornika, gdzie się znajduje pompowanie studni.
Słownik Parametry Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Wszelakie → parametry fizyczne definiujące ilościowo zachowanie (działanie/ewolucję) →mechanizmu hydrogeologicznego, wynikające ze umiejętności tego →→mechanizmu do magazynowania wód pompowanie studni.
Słownik Podmokłość; Młaka, Mokradło:
Znaczenie mokradło Obszarowy, nieskupiony wypływ wody podziemnej, który przez wzgląd na utrudnionym odpływem nasyca skalne utwory przypowierzchniowe, powodując zabagnienie i zatorfowienie terenu. Wyróżnia się pompowanie studni.

Czym jest Pompowanie studni znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: