Poprawność (pomiaru co to jest
Co to jest Poprawność (pomiaru). Wyjaśnienie znaczy stopień zgodności pomiędzy wartością średnią.

Czy przydatne?

Co to jest Pomiaru Poprawność

Definicja POPRAWNOŚĆ (POMIARU): Poprawność (pomiaru)
P. znaczy stopień zgodności pomiędzy wartością średnią uzyskaną z dużej liczby wyników pomiarów a przyjętą wartością odniesienia, na przykład wartością prawdziwą albo wartością prawidłową (→ błąd). Definicja używane przy ocenach prawidłowości prowadzonych analiz hydrogeochemicznych.[TM].

Słownik Przesiąkanie;Przeciekanie:
Znaczenie przeciekanie Przepływ, → ruch wody podziemnej pionowy. W szerokim znaczeniu obejmuje przesączanie w strefie aeracji i przesiąkanie właściwe w strefie saturacji (przesiąkanie, przeciekanie w węższym poprawność (pomiaru).
Słownik Procesy Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Mechanizmy zachodzące w wodach podziemnych i powierzchniowych, zmieniające w wymierny sposób ich chemizm w ośrodku skalnym. Teoretycznie w wodach podziemnych nie powinny zachodzić p.h poprawność (pomiaru).
Słownik Parametr Badany (Jakości Wody):
Znaczenie Wyznacznik badany (jakości wody) Parametr jakości wody objęty badaniem albo programem badań. → Parametry jakości wody.[AM poprawność (pomiaru).
Słownik Prędkość Efektywna U Prędkość Rzeczywista;:
Znaczenie U szybkość rzeczywista; szybkość makroskopowa przepływu wody podziemnej, odniesiona do przekroju przestrzeni porowej, liczbowo równa stosunkowi prędkości filtracji do porowatości efektywnej. Wyraża poprawność (pomiaru).
Słownik Promieniotwórcza Równowaga:
Znaczenie równowaga Stan, gdzie → promieniotwórcza aktywność - radionuklidu A i powstałego z jego rozpadu radionuklidu B są takie same. P.r. następuje po upływie dostatecznie długiego czasu, gdy człon poprawność (pomiaru).

Czym jest Poprawność (pomiaru znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: