Pory co to jest
Co to jest Pory. Wyjaśnienie występujące w skale pomiędzy ziarnami mineralnymi – p. międzyziarnowe.

Czy przydatne?

Co to jest Pory

Definicja PORY: Pory
Wolne przestrzenie występujące w skale pomiędzy ziarnami mineralnymi – p. międzyziarnowe. W szerszym znaczeniu definicja to kojarzymy jako wszelakie pustki w skale, czyli p. właściwe międzyziarnowe, szczeliny i kawerny. Z racji na ruch wody i działania sił międzycząsteczkowych p. dzieli się na:– p. nadkapilarne o średnicy większej niż 0,5 mm; woda porusza się w nich pod działaniem siły ciężkości, – p. kapilarne o średnicy 0,5-0,0002 mm; ruch wody dzieje się pod działaniem siły ciężkości i sił molekularnych (ruch kapilarny), – p. subkapilarne o średnicy mniejszej niż 0,0002 mm; woda zostaje kompletnie związana i unieruchomiona działaniem sił cząsteczkowych. Z uwagi na istnienie albo brak łączności pomiędzy poszczególnymi porami wyróżniamy p. otwarte, komunikujące się pomiędzy sobą i p. zamknięte, kompletnie otoczone ośrodkiem skalnym izolującym je od innych porów.[TB i DM].

Słownik Perforacja Filtru:
Znaczenie Perforacja filtru Relacja powierzchni otworów do całkowitej powierzchni płaszcza filtru. Wyraża się w procentach albo liczbą dziesiętną jako współczynnik p.f.[AK pory.
Słownik Parametry Dyfuzji:
Znaczenie Parametry dyfuzji Parametry określające migrację substacji zanieczyszczającej wskutek → dyfuzji molekularnej. Fundamentalnym wyznacznikiem jest → współczynnik dyfuzji DM [L2 T–1].[SW pory.
Słownik Próbnik:
Znaczenie próbnik Ogólna nazwa urządzenia albo przyrządu wykorzystywanego przy → pobieraniu próbek wody. → Sonda do pobierania próbek (wody), → Próbka (wody podziemnej).[AM pory.
Słownik Poziom Piezometryczny:
Znaczenie piezometryczny Poziom wody obserwowany w → piezometrze albo w innym otworze umożliwiającym pomiar wysokości ciśnienia w określonym punkcie warstwy, także w warstwie o zwierciadle swobodnym (→ poziom pory.
Słownik Promieniotwórcza Równowaga:
Znaczenie równowaga Stan, gdzie → promieniotwórcza aktywność - radionuklidu A i powstałego z jego rozpadu radionuklidu B są takie same. P.r. następuje po upływie dostatecznie długiego czasu, gdy człon pory.

Czym jest Pory znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: