Posmak (wody co to jest
Co to jest Posmak (wody). Wyjaśnienie odczucia smakowe dotyczące wody, a nie mieszczące się w.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Posmak

Definicja POSMAK (WODY): Posmak (wody)
Uboczne odczucia smakowe dotyczące wody, a nie mieszczące się w kategoriach i zakresie oznaczania → smaku wody. Wyróżniamy na przykład p. metaliczny (spowodowany związkami żelaza), fenolowy (((spowodowany obecnością fenoli), alkaliczny (((((spowodowany obecnością znaczących stężeń węglanu sodu) i tym podobne[AM].

Słownik Przeobrażenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zmiana pierwotnego charakteru fizykochemicznego wód podziemnych, zachodząca w zamkniętych zbiornikach wskutek wzajemnego oddziaływania woda – →ośrodek hydrogeologiczny (utwór zawierający posmak (wody).
Słownik Piętrzenie Wód Podziemnych:
Znaczenie Piętrzenie wód podziemnych Wprowadzenie pod powierzchnię terenu urządzeń w celu zahamowania przepływu i dla spiętrzenia wód podziemnych w celu poprawienia warunków ich zastosowania.[SK posmak (wody).
Słownik Procesy Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Mechanizmy zachodzące w wodach podziemnych i powierzchniowych, zmieniające w wymierny sposób ich chemizm w ośrodku skalnym. Teoretycznie w wodach podziemnych nie powinny zachodzić p.h posmak (wody).
Słownik Profil Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny 1. Graficzne i/albo opisowe, punktowe przedstawienie w pionie danych hydrogeologicznych na tle litologii i stratygrafii, na przykład jako p.h. otworu hydrogeologicznego. → Przekrój posmak (wody).
Słownik Punkt Pomiarowy Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Stanowisko wykonywania pomiarów i pobierania próbek w obrębie wód podziemnych. P.p.w.p. z powtarzalnymi obserwacjami hydrogeologicznymi prowadzonymi poprzez dłuższy moment nazywa się → posmak (wody).

Czym jest Posmak (wody znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: