Potencjał zasobności źródła co to jest
Co to jest Potencjał zasobności źródła W. Wyjaśnienie Objętość wody podziemnej nagromadzonej w →.

Czy przydatne?

Co to jest Potencjał zasobności źródła W

Definicja POTENCJAŁ ZASOBNOŚCI ŹRÓDŁA W: Potencjał zasobności źródła W
Objętość wody podziemnej nagromadzonej w → wodonoścu w okresie zasilania (→ zasilanie wód podziemnych), odpowiadająca momentowi początku wysychania t0 (→ krzywa opadania wydatku źródła) i oddawana następnie poprzez źródło do momentu początku ponownego okresu zasilania. P.z.ź. ilościowo jest wyrażany parametrem zasobności dW, który oblicza się ze wzoru: gdzie: W –potencjał zasobności źródła [L3], a – powierzchnia zlewni drenowanej poprzez źródło [L2]. Wymiar: [L3].Jednostki: dm3,m3,km3.[TB].

Słownik Przepustowość Filtru:
Znaczenie filtru Rozmiar przepływu, natężenia przepływu. Liczba wody, która przy dopuszczalnej prędkości dopływu może przepłynąć poprzez filtr w jednostce czasu. Wynika z właściwości konstrukcyjnych filtru, → potencjał zasobności źródła w.
Słownik Przestrzeń Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna → Pory w szerokim znaczeniu, a więc zespół pustek w obrębie → ośrodka hydrogeologicznego, gdzie może gromadzić się i którymi może przepływać woda podziemna. Pustki reguluje się wg potencjał zasobności źródła w.
Słownik Projekt Prac Geologicznych:
Znaczenie geologicznych Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, gdzie na podstawie zebranych i zweryfikowanych materiałów archiwalnych zostały określone prace i badania geologiczne. Zatwierdzony p potencjał zasobności źródła w.
Słownik Pojemność Sprężysta:
Znaczenie Cecha utworów skalnych fizycznie wskazująca na to, jaką objętość wody wolnej może oddać albo pomieścić wydzielony fragment skały w związku ze sprężystym odkształceniem szkieletu mineralnego, zmianą potencjał zasobności źródła w.
Słownik Prognoza Zawodnienia Kopalni:
Znaczenie Prognoza zawodnienia kopalni Przewidywane natężenie dopływu wody do kopalni. → Sposoby prognozowania zawodnienia kopalń.[MR potencjał zasobności źródła w.

Czym jest Potencjał zasobności źródła W znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: