Potencjał zasobności źródła co to jest
Co to jest Potencjał zasobności źródła W. Wyjaśnienie Objętość wody podziemnej nagromadzonej w →.

Czy przydatne?

Co to jest Potencjał zasobności źródła W

Definicja POTENCJAŁ ZASOBNOŚCI ŹRÓDŁA W: Potencjał zasobności źródła W
Objętość wody podziemnej nagromadzonej w → wodonoścu w okresie zasilania (→ zasilanie wód podziemnych), odpowiadająca momentowi początku wysychania t0 (→ krzywa opadania wydatku źródła) i oddawana następnie poprzez źródło do momentu początku ponownego okresu zasilania. P.z.ź. ilościowo jest wyrażany parametrem zasobności dW, który oblicza się ze wzoru: gdzie: W –potencjał zasobności źródła [L3], a – powierzchnia zlewni drenowanej poprzez źródło [L2]. Wymiar: [L3].Jednostki: dm3,m3,km3.[TB].

Słownik Parametry Fizyczne:
Znaczenie Wyznacznikami w sensie fizycznym tytułujemy charakterystyki ilościowe ośrodka albo obszaru, w ogólnym przypadku zmienne w przestrzeni (ośrodki/obszary niejednorodne) i w momencie (ośrodki/obszary potencjał zasobności źródła w.
Słownik Pole Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne P.h. przedstawia rozkład przestrzenny strumieni masy w warstwach wodonośnych. W najprostszym opisie przedstawia się je w formie zmiennego w momencie i przestrzeni skalarnego pola potencjał zasobności źródła w.
Słownik Próba Chłonności:
Znaczenie Próba chłonności Zabieg realizowany w otworze hydrogeologicznym w celu ustalenia chłonności. → Zalewanie badawcze, → Wtłaczanie badawcze wody.[AK potencjał zasobności źródła w.
Słownik Pole Hydrodynamiczne; Pole Filtracji:
Znaczenie hydrodynamiczne; pole filtracji P.h. jest polem fizycznym opisującym w obszarze ruchu wód podziemnych (w każdym punkcie tego obszaru) rozkład przestrzenny → strumieni wód podziemnych w warstwie potencjał zasobności źródła w.
Słownik Promień Hydrauliczny Rh:
Znaczenie hydrauliczny Rh Relacja pola powierzchni poprzecznej przewodu (kanału, szczeliny, porów), prostopadłej do kierunku strumienia wody, do obwodu zwilżonego przewodu. Rozmiar „sprowadzająca” przewody o potencjał zasobności źródła w.

Czym jest Potencjał zasobności źródła W znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: