Poziom półprzepuszczalny co to jest
Co to jest Poziom półprzepuszczalny; warstwa półprzepuszczalna. Wyjaśnienie warstwa.

Czy przydatne?

Co to jest Poziom półprzepuszczalny; warstwa półprzepuszczalna

Poziom półprzepuszczalny; warstwa półprzepuszczalna
Warstwa, masyw skał nasyconych o małej przepuszczalności, tak iż ujęcie z nich wody nie jest możliwe, ale poprzez które w warunkach kontaktu hydraulicznego sasiednich warstw wodonośnych przepływa strumień przesączającej się wody tranzytowej (przesączanie, przesiąkanie międzywarstwowe). → Utwory hydrogeologiczne.[TM].

Czym jest Poziom półprzepuszczalny znaczenie w Słownik definicje P