Poziom wodonośny; poziom wód co to jest
Co to jest Poziom wodonośny; poziom wód podziemnych, horyzont wodonośny, kolektor. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Poziom wodonośny; poziom wód podziemnych, horyzont wodonośny, kolektor

Definicja POZIOM WODONOŚNY; POZIOM WÓD PODZIEMNYCH, HORYZONT WODONOŚNY, KOLEKTOR: Poziom wodonośny; poziom wód podziemnych, horyzont wodonośny, kolektor
1. W szerokim znaczeniu, to samo co → wodonosiec, zbiorowisko wód podziemnych (w strefie saturacji) pozostające w łączności hydraulicznej, czyli → warstwa wodonośna w obrębie utworów warstwowanych albo strefa wodonośna w obrębie utworów szczelinowych albo kawernowych. 2. W węższym znaczeniu, w słownictwie polskim używa się definicje poziom wodonośny dla oznaczenia jednostkipodrzędnej w relacji do → piętra wodonośnego. → Jednostka hydrogeologiczna, → Piętrowość wód podziemnych, → Użytkowy poziom wód podziemnych.[AK, TM].

Słownik Pobieranie Automatyczne Próbek (Wody):
Znaczenie Pobieranie automatyczne próbek (wody) → Pobieranie próbek wody bez bezpośredniego udziału człowieka. → Próbka (wody podziemnej).[AM poziom wodonośny; poziom wód podziemnych, horyzont wodonośny, kolektor.
Słownik Poziom Piezometryczny:
Znaczenie piezometryczny Poziom wody obserwowany w → piezometrze albo w innym otworze umożliwiającym pomiar wysokości ciśnienia w określonym punkcie warstwy, także w warstwie o zwierciadle swobodnym (→ poziom poziom wodonośny; poziom wód podziemnych, horyzont wodonośny, kolektor.
Słownik Przesączanie:
Znaczenie Przepływ, → ruch wody pionowy poprzez strefę aeracji związany z → wsiąkaniem i infiltracją. Terminy → przesiąkanie i przeciekanie zachowuje się dla ruchu wody w strefie saturacji. →Wody podziemne (w poziom wodonośny; poziom wód podziemnych, horyzont wodonośny, kolektor.
Słownik Przepływ Wód Podziemnych W Basenach Sedymentacyjnych:
Znaczenie podziemnych w basenach sedymentacyjnych P.w.p.wb.s. następuje w konsekwencji zmiany wartości → gradientów: wysokości hydraulicznej, temperatury i mineralizacji wód. W zależności od zmian → środowiska poziom wodonośny; poziom wód podziemnych, horyzont wodonośny, kolektor.
Słownik Punkt Neutralny; Punkt Stagnacji:
Znaczenie stagnacji Specyficzny pkt. w polu filtracji, gdzie zbiegają się i/albo rozbiegają linie prądu o jednakowej wartości prędkości filtracji, z przeciwnym znakiem. W rezultacie w p.n. szybkość filtracji poziom wodonośny; poziom wód podziemnych, horyzont wodonośny, kolektor.

Czym jest Poziom wodonośny; poziom wód znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: