Poziom wodonośny (warstwa w co to jest
Co to jest Poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny. Wyjaśnienie jednorodny Warstwa wodonośna o.

Czy przydatne?

Co to jest Poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny

Definicja POZIOM WODONOŚNY (WARSTWA W.) JEDNORODNY: Poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny
Warstwa wodonośna o stałych w przestrzeni → parametrach hydrogeologicznych, takich jak: k, T, S, D, α. Gdy parametry są funkcją położenia i zmieniają się w przestrzeni, warstwę tytułujemy niejednorodną.[TM].

Słownik Pałeczka Okrężnicy; Escherichia Coli:
Znaczenie Escherichia coli Bakteria – p.o., oznaczana przy ocenie stanu higieniczno-sanitarnego wody, jest traktowana jako parametr fekalnego zanieczyszczenia wody. Żyje w jelitach ludzi i zwierząt, jest poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny.
Słownik Prowincja Wód Mineralnych:
Znaczenie mineralnych Region, gdzie budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne są na tyle jednolite, iż występują w nim wody mineralne zbliżonego typu. W Polsce odrębne p.w.m. stanowią na przykład Sudety poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny.
Słownik Poziom Wodonośny; Poziom Wód Podziemnych, Horyzont Wodonośny, Kolektor:
Znaczenie poziom wód podziemnych, horyzont wodonośny, kolektor 1. W szerokim znaczeniu, to samo co → wodonosiec, zbiorowisko wód podziemnych (w strefie saturacji) pozostające w łączności hydraulicznej, czyli → poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny.
Słownik Punkt Rosy:
Znaczenie wyrażany temperaturą, przy której para wodna w powietrzu osiąga stan nasycenia. Powstają wówczas mgły, chmury, opady (deszcz, śnieg) i opady utajone, zwane →osadami atmosferycznymi (rosa, szron, sadź poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny.
Słownik Przestrzenne Ognisko (Zanieczyszczenia Wód); Przestrzenne Źródło (Z. W.), Niepunktowe Ogniska (Z. W.):
Znaczenie ognisko (zanieczyszczenia wód); przestrzenne źródło (z. w.), niepunktowe ogniska (z. w.) Ognisko wprowadzające do wód podziemnych (albo gleb, wód powierzchniowych) zanieczyszczenia o charakterze poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny.

Czym jest Poziom wodonośny (warstwa w znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: