Poziom wodonośny (warstwa w co to jest
Co to jest Poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny. Wyjaśnienie jednorodny Warstwa wodonośna o.

Czy przydatne?

Co to jest Poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny

Definicja POZIOM WODONOŚNY (WARSTWA W.) JEDNORODNY: Poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny
Warstwa wodonośna o stałych w przestrzeni → parametrach hydrogeologicznych, takich jak: k, T, S, D, α. Gdy parametry są funkcją położenia i zmieniają się w przestrzeni, warstwę tytułujemy niejednorodną.[TM].

Słownik Perforacja Filtru:
Znaczenie Perforacja filtru Relacja powierzchni otworów do całkowitej powierzchni płaszcza filtru. Wyraża się w procentach albo liczbą dziesiętną jako współczynnik p.f.[AK poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny.
Słownik Poziom Wodonośny Zawieszony:
Znaczenie zawieszony Występuje w strefie aeracji nad kluczowym →poziomem wodonośnym. Może występować zarówno w utworach porowych, jak i szczelinowych. Woda wolna gromadzi się nad przewarstwieniami utworów poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny.
Słownik Przeobrażenie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zmiana pierwotnego charakteru fizykochemicznego wód podziemnych, zachodząca w zamkniętych zbiornikach wskutek wzajemnego oddziaływania woda – →ośrodek hydrogeologiczny (utwór zawierający poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny.
Słownik Pojemność Ekosystemu; Chłonność:
Znaczenie Pojemność ekosystemu; chłonność Rozmiar wskaźnikowa informująca, jaka liczba substancji może być włączona w obieg materii i energii, bez naruszania stanu równowagi danego ekosystemu.[AS poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny.
Słownik Prowincja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Taksonomiczna jednostka hydrogeologiczna, w → regionalizacji hydrogeologicznej nadrzędna w relacji do innych jednostek. Definiowana jest różnie poprzez różnych autorów. B. Paczyński poziom wodonośny (warstwa w.) jednorodny.

Czym jest Poziom wodonośny (warstwa w znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: