Poziom wodonośny zawieszony co to jest
Co to jest Poziom wodonośny zawieszony. Wyjaśnienie Występuje w strefie aeracji nad kluczowym.

Czy przydatne?

Co to jest Zawieszony Wodonośny Poziom

Definicja POZIOM WODONOŚNY ZAWIESZONY: Poziom wodonośny zawieszony
Występuje w strefie aeracji nad kluczowym →poziomem wodonośnym. Może występować zarówno w utworach porowych, jak i szczelinowych. Woda wolna gromadzi się nad przewarstwieniami utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych. Poniżej p.w.z. występuje strefa aeracji głównego p.w. →Zwierciadło wód zawieszonych żywo reaguje na wpływ czynników klimatycznych, charakteryzuje się małymi spadkami hydraulicznymi. Reżim hydrogeologiczny poziomu zawieszonego jest różny od reżimu głównego poziomu wodonośnego (ryc. 81). → Systematyka wód podziemnych. [AK, TB i DM] Ryc. 81. Poziomy wodonośne zawieszone.

Słownik Poziom Półprzepuszczalny; Warstwa Półprzepuszczalna:
Znaczenie półprzepuszczalny; warstwa półprzepuszczalna Warstwa, masyw skał nasyconych o małej przepuszczalności, tak iż ujęcie z nich wody nie jest możliwe, ale poprzez które w warunkach kontaktu poziom wodonośny zawieszony.
Słownik Przekrój Hydrogeochemiczny:
Znaczenie hydrogeochemiczny Graficzne odwzorowanie na przyjętej płaszczyźnie pionowej → warunków hydrogeochemicznych, wedle wymogami przyjmowanymi dla przekrojów geologicznych. Uwzględnia się zazwyczaj → poziom wodonośny zawieszony.
Słownik Prowincja Wód Mineralnych:
Znaczenie mineralnych Region, gdzie budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne są na tyle jednolite, iż występują w nim wody mineralne zbliżonego typu. W Polsce odrębne p.w.m. stanowią na przykład Sudety poziom wodonośny zawieszony.
Słownik Promieniotwórcza Aktywność; Natężenie Promieniowania:
Znaczenie aktywność; natężenie promieniowania Liczba przemian promieniotwórczych → promieniotwórcza przemiana) danego → radionuklidu zachodzących w jednostce czasu wyrażona wzorem: gdzie: at – p.a poziom wodonośny zawieszony.
Słownik Parametry Hydrodynamiczne; Parametry Hydrogeodynamiczne:
Znaczenie hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne P.h. odzwierciedlają mechanizmy i ich efekty zachodzące w środowisku skalnym w czasie ruchu w nim wód podziemnych (tab. 2). W różniczkowych liniowych poziom wodonośny zawieszony.

Czym jest Poziom wodonośny zawieszony znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: