pozwolenie wodnoprawne co to jest
Co to jest pozwolenie wodnoprawne. Wyjaśnienie jest konstytucyjnym aktem administracyjnym wydawanym.

Czy przydatne?

Co to jest Wodnoprawne Pozwolenie

pozwolenie wodnoprawne
P.w. jest konstytucyjnym aktem administracyjnym wydawanym poprzez organy gospodarki wodnej na szczególne korzystanie z wód w dziedzinie: eksploatacji → urządzeń wodnych, urządzeń wykorzystywanych do ujmowania wód podziemnych, oczyszczania ścieków, gospodarowania wodą w zlewniach i prowadzenia robót budowlanych w zakresie gospodarki wodnej, odwodnień budowli i zakładów górniczych. P.w. stanowi również uzgodnienie miejsca ujęcia wód podziemnych. Jest wydawane na podstawie → operatu wodnoprawnego na czas oznaczony i podlega cofnięciu albo ograniczeniu bez odszkodowania w przypadku niespełnienia ustalonych w nim warunków poprzez użytkownika ujęcia. Wydanie, cofnięcie albo ograniczenie p.w. jest wydawane poprzez organ administracji państwowej w postępowaniu nazywanym rozprawą wodnoprawną. W p.w. ustala się dopuszczalne natężenie ograniczenia poboru, a w razie zrzutu ścieków ich stan, skład chemiczny i dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń. W p.w. może być określone zobowiązanie dla użytkownika do określonego metody gospodarowania wodą. P.w. może uzyskać zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy. P.w. nie wymaga pobór wód powierzchniowych w ilości poniżej 50 m3 /d albo pobór wód podziemnych z ujęć o głębokości nie większej niż 30 m, jeśli pobór wody nie przekracza 15 m3 /d, a również wykonywanie otworów wiertniczych do badań sejsmicznych przy zastosowaniu płuczki wodnej.[ASd].

Czym jest pozwolenie wodnoprawne znaczenie w Słownik definicje P