Prędkość filtracji krytyczna co to jest
Co to jest Prędkość filtracji krytyczna. Wyjaśnienie Wartość → prędkości filtracji, powyżej której.

Czy przydatne?

Co to jest Krytyczna Filtracji Prędkość

Definicja PRĘDKOŚĆ FILTRACJI KRYTYCZNA: Szybkość filtracji krytyczna
Wartość → prędkości filtracji, powyżej której ruch wody podziemnej (→ filtracja) nie podlega liniowemu prawu → Darcy'ego i przestaje być → filtracją liniową, przechodzi w region → filtracji postlinearnej, przy której utraty za­leżą od prędkości filtracji w potędze wyższej niż jeden.[TM].

Słownik Pobieranie Próbek (Wody):
Znaczenie wody) Czynność pobrania reprezentatywnej ilości wody podziemnej (próbki) dla zbadania stężenia wytypowanych składników, → składu bakteriologicznego wody i → właściwości (fizycznych, chemicznych prędkość filtracji krytyczna.
Słownik Piętro Wodonośne:
Znaczenie Jednostka hydrostratygraficzna, poziom albo zespół → poziomów wodonośnych należących do określonej stratygraficznie jednostki: epoki (na przykład piętro kredowe, piętro trzeciorzędowe). W obrębie p.w prędkość filtracji krytyczna.
Słownik Pojemność Ekosystemu; Chłonność:
Znaczenie Pojemność ekosystemu; chłonność Rozmiar wskaźnikowa informująca, jaka liczba substancji może być włączona w obieg materii i energii, bez naruszania stanu równowagi danego ekosystemu.[AS prędkość filtracji krytyczna.
Słownik Pojemność Sprężysta:
Znaczenie Cecha utworów skalnych fizycznie wskazująca na to, jaką objętość wody wolnej może oddać albo pomieścić wydzielony fragment skały w związku ze sprężystym odkształceniem szkieletu mineralnego, zmianą prędkość filtracji krytyczna.
Słownik Parametry Hydrodynamiczne; Parametry Hydrogeodynamiczne:
Znaczenie hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne P.h. odzwierciedlają mechanizmy i ich efekty zachodzące w środowisku skalnym w czasie ruchu w nim wód podziemnych (tab. 2). W różniczkowych liniowych prędkość filtracji krytyczna.

Czym jest Prędkość filtracji krytyczna znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: